วันที่ 21 ก.ย. 62  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ได้เดินทางเยี่ยมเยือนและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่หอประชุมเทศบาลตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายทรงพล  ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับ และนำผู้ประสบภัย จำนวน 1000 ครัวเรือน รับมอบสิ่งของช่วยเหลือ โดยพื้นที่อำเภอยางชุมน้อย ได้รับประสบภัยพิบัติ 7 ตำบล เกษตรกรเดือดร้อนเกือบ 3,000.- ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย 160,000.- ไร่ 

จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ไปมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่บ้านหัวสะพาน ตำบลโนนสังข์ อำเภอกันทรารมย์ จำนวน 1,000.-ชุด  พร้อมตรวจพื้นที่น้ำท่วม ที่สร้างความเสียหายแก่เกษตรกร เพื่อจะได้เร่งเยียวยาและช่วยเหลือตามระเบียบราชการ 

ขณะที่การสร้างรายได้ภายหลังน้ำลด ตามคำบัญชาท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสร้างรายได้ภายหลังน้ำลดภายในระยะเวลา 60-120  วัน โดยส่งเสริมปลูกถั่วเขียว  การปลูกข้าวโพด และ การเลี้ยงโคขุน  โดยระบบประกันราคา จึงต้องเร่งส่งเสริมสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้เข้าใจ และร่วมโครงการดังกล่าว เพราะถือเป็นการสร้างรายได้ทดแทนนาข้าวที่ถูกน้ำท่วม 

สำหรับพื้นที่การเกษตรของจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งหมด 11 อำเภอ 67 ตำบล 483 หมู่บ้าน  ราษฎรเดือดร้อนกว่า 20,000 ครัวเรือน เสียชีวิต 3 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 80,000.- ไร่

ทีมข่าว mahachon-news ศรีสะเกษ