พื้นที่โฆษณา

 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาได้รายสถานการณ์โควิด-19 จ.นครราชสีมา 📣สถานการณ์โควิด-19 จ.นครราชสีมา วันที่ 23 ม.ค. 65 มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่ 146 ราย แยกเป็นติดเชื้อนอกจังหวัด 6 ราย และติดเชื้อในจังหวัด 140 ราย ทำให้ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 37,023 ราย โดยวันนี้ทีมแพทย์รักษาหาย 172 ราย ยังรักษาอยู่อีก 1,879 ราย รักษาหายสะสม 34,851 ราย  ผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 293 ราย

พื้นที่โฆษณา

สำหรับผู้ติดเชื้อแบ่งตามรายอำเภอตามรายงานปรากฏว่า อ.เมือง มีผู้ติดเชื้อสูงสุดจำนวน 103 ราย,อ.ครบุรี 15 ราย,อ.เทพารักษ์ 6 ราย,อ.พิมาย 5 ราย,อ.โนนสูง 4 ราย,อ.โนนไทย 4 ราย,อ.สูงเนิน 3 ราย,อ.แก้งสนามนาง 2 ราย,อ.ปักธงชัย 2 ราย,อ.ชุมพวง 1 ราย และ อ.ขามทะเลสอ 1 ราย สำหรับผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กทม.) 1 ราย พื้นที่เสี่ยง (ชัยภูมิ) 1 ราย พื้นที่เสี่ยง (พัทยา) 2 ราย พื้นที่เสี่ยง (พิษณุโลก) 1 ราย และป่วยจาก บุรีรัมย์ กลับมารักษา 1 ราย

พื้นที่โฆษณา

หน่วยสอบสวนโรคได้รายงานถึงการติดเชื้อโควิด-19ว่า มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้น 3 กลุ่ม โดยคลัสเตอร์แรกเกิดขึ้นที่บ้านหนองบัว หมู่ 6 ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยพบผู้ป่วยรายแรกเป็นหนุ่มโรงงานแห่งหนึ่งที่ถูกตรวจด้วยชุดตรวจ ATK พบว่ามีผลเป็นบวก และติดเชื้อโควิด สอบสวนโรคเบื้องต้นพบว่ารับเชื้อมาจากเพื่อน ที่ติดเชื้อมาก่อนหน้านั้น  นอกจากนำเชื้อมาติดหนุ่มโรงงานแล้ว ยังน้ำไปติดกับครอบครัว โดยมีแม่และหลาน แล้วยังแพร่กระจายไปติดกับเครือญาติที่รับทานอาหารร่วมกันรวมทั้งสิ้น 14 ราย เคสนี้มีกลุ่มสำผัสเสี่ยงสูงที่มีการกักตัวไว้จำนวน 35 ราย

พื้นที่โฆษณา

สำหรับคัสเตอร์โรงเรียนครบุรีวิทยา ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี ที่มีเด็กนักเรียนชั้น ป.3 ติดเชื้อ และแพร่เชื้อไปยังคนอื่นๆ ทั้งครูและนักเรียน,ผู้ปกครอง, รวม 13 รายนั้น  เมื่อวันวานที่ผ่านมาตรวจพบผู้ติดเชื้อจากกลุ่มสำผัสเสี่ยงสูงอีกจำนวน 5ราย รวมติดเชื้อเพิ่มเป็น 18 ราย ส่วนคลัสเตอร์ใหม่ บ้านสระหลวง หมู่ 13 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี เป็นคลัสเตอร์ใหม่ พบผู้ติดเชื้อ รายแรกที่ติดเชื้ออยู่แล้วไปรวมก๊วนตั้งวงดื่มสุราจำนวน กับเพื่อนอีก 3 ราย จากนั้นแพร่กระจายไปยังเพื่อนร่วมบ้าน และเครือญาติอีก 6 ราย รวมมีผู้ป่วยจากคลัสเตอร์มีจำนวนรวม10 ราย และมีกลุ่มเสี่ยงอีก 57 ราย

พื้นที่โฆษณา

ส่วนคลัสเตอร์งานวันเกิดที่บ้านหมู่ 4 ตำบลหนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา เดิมมีผู้ติดเชื้อ 18 ราย วันนี้มีรายงานการติดเชื้อจากกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีก 10 ราย รวมคลัสเตอร์นี้ติดเชื้อจำนวน 28 ราย สุดท้ายเป็นคลัสเตอร์เครือญาติบ้านหนองกระชาย หมู่ 11 ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา ที่ผู้ป่วยรับเชื้อมาจากสถานบันเทิงร้านตะวันแดง และกระจายเชื้อไปถึงกลุ่มที่ 4 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้ 30 ราย

.คลัสเตอร์ ร้าน U-Like อ.ปากช่อง ผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นพนักงานบริษัท นำเชื้อไปติดกับคนในครอบครัวรวม 5 ราย และตรวจพบเชื้อจากเครือญาติที่เสี่ยงสัมผัสอีกจำนวน 6 ราย จากนั้นมีการตรวจATKพบผู้ติดเชื้ออีก 2 รายทีอยู่ในบ้านเดียวกัน นอกจากนั้นได้ตรวจATKกับลูกค้าที่เข้าไปเที่ยวยืนพูดคุยกันพบติดเชื้ออีก 3 ราย โดยมีกลุ่มเพื่อนอีก 8 รายติดด้วย รวมติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้จำนวน 24 ราย คลัสเตอร์ บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด อ.สูงเนิน เป็นคลัสเตอร์ใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นพนักงานมีอาการไข้เจ็บคอ จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลสูงเนินพบว่าติดเชื้อ จึงได้แจ้งบริษัทและได้ให้พนักงาน 128 คนที่รวมงานตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจATK ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อรวม 11 ราย โรงงานแห่งนี้มีพนักงาน 643 ราย

อีกรายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ งานแต่งงาน หมู่ 5 บ้านทัพมะขาม ต.บ้านปรางค์ อ.คง พบผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นนักศึกษาฝึก ที่ติดเชื้อร่วมครูในวิทยาลัยที่อยู่ อ.คงและ อ.พระทองคำ ไปร่วมงานแต่งที่บ้านเจ้าสาว ทำให้เชื้อแพร่กระจายไปทั้งบ้านมีผู้เชื้อในกลุ่มนี้รวม 11 ราย และเชื้อได้กระจายไปยังครอบครัวของครู และบุคลากรทางการศึกอีก รวมมีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้จำนวน 20 ราย มีกลุ่มเสี่ยงที่อำเภอพระทองคำจำนวน 77ราย ที่อำเภอคงอีก 91 ราย สุดท้ายคลัสเตอร์ เครือญาติบ้านหนองกระชาย หมู่11 ต.โคกสูง อ.เมือง เป็นคลัสเตอร์เก่า ที่มีผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิงร้านตะวันแดง ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 11 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์ 30 ราย

ตารางด่านล่างนี้ เป็นผู้ป่วยรายอำเภอ-ตำบล ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง ผู้เดินทางตามพื้นนี้ต้องระมัดระวังการสัมผัสและติดเชื้อ..โปรดระวัง!!

ข้อมูล : ปชส.นม ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา