พื้นที่โฆษณา

วันที่ 17 มกราคม พศ. 2565 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา โดยทีมสอบสวนโรคฯ ได้รายงานว่า วันนี้โคราชตรวจพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่  124 ราย แยกเป็นติดเชื้อนอกจังหวัด 2 ราย และติดเชื้อในจังหวัด 122 ราย ทำให้ จ.นครราชสีมา ติดเชื้อสะสมรวม 36,111 ราย วันนี้ทีมแพทย์รักษาหาย 67 ราย รวมรักษาหายสะสม 34,082 ราย ยังรักษาอยู่ 1,738 ราย  ผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 291 ราย

พื้นที่โฆษณา

การติดเชื้อโควิด-19 แบ่งตามรายอำเภอ ยังคงเป็น อ.เมือง ครองแชมป์ติดเชื้อรวม 54 ราย อ.ปากช่อง 10 ราย,อ.สีคิ้ว 8 ราย , อ.พิมาย 7 ราย ,อ.ด่านขุนทด 7 ราย ,อ.บ้านเหลื่อม 6 ราย,อ.สูงเนิน 6 ราย ,อ.ห้วยแถลง 6 ราย,อ.ครบุรี 4 ราย ,อ.คง 4 ราย ,อ.หนองบุญมาก 4 ราย ,อ.โนนสูง 3 ราย ,อ.เสิงสาง 2 ราย ,อ.ชุมพวง 1 ราย,อ.แก้งสนามนาง 1 ราย ,และ อ.สีดา1 ราย  สำหรับผุ้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กทม.) 1 ราย พื้นที่เสี่ยง (บุรีรัมย์) 1 ราย

พื้นที่โฆษณา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชลีมา เปิดเผยกับที่ประชุมว่า ขณะนี้จังหวัดได้เร่งคุมโควิด-19 ตั้งจุดตรวจคัดกรองเชิงรุก สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่ไปเที่ยวตามห้องอาหารและสถานบริการตามที่ต่างๆที่ได้ประกาศชื่อไปแล้วนั้น ขอเรียนว่ามีความจำเป็นต้องประกาศชื่อพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้น เนื่องจากเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อการควบคุมโรค  และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือพฤติกรรมเสี่ยง และมีญาติมาเยี่ยมจากพื้นที่เสี่ยง  ทางจังหวัดได้มีการตั้งจุดตรวจ ATK ฟรี โดยรถตรวจนิรภัยบริเวณใต้ต้นโพธิ์ หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ในช่วงระหว่างวันที่ 15-19 ม.ค. 65

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ยัง ได้รายงานถึงการติดเชื้อวันนี้ที่โคราชมีถึง 6 คลัสเตอร์ ที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องไม่หยุดได้แก่ 1.คลัสเตอร์ งานศพ หมู่ 8 หมู่ 13 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง เป็นคลัสเตอร์ใหม่ ติดเชื้อ 15 ราย โดยเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 จัดงานศพมีญาติๆเพื่อนสนิทมิตรสหายจาก กทม. สุรินทร์ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี มาร่วมงานกันคับคั่ง วันที่ 12 มกราคม 65 ญาติจากจังหวัดสุรินทร์แจ้งมาว่าติดเชื้อโควิด ทีมสอบสวนโรคจึงทำการตรวจหาเชื้อ ผู้ร่วมงานตสมหมู่บ้านต่างๆ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวม  34 ราย 2.คลัสเตอร์ ศูนย์เด็กเล็กสระประทีป ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง เป็นคลัสเตอร์ใหม่ ติดเชื้อ 11 ราย มีผู้เสียงสูง เป็นนักเรียน 58 ราย ครู 5 ราย ผู้ร่วมบ้านและคนในชุมชนอีก 87 ราย

3.คลัสเตอร์ โรงน้ำตาละครบุรี อ.ครบุรี เป็นคลัสเตอร์ใหม่ ผู้ติดเชื้อเริ่มจากพนักงานแผนก ออโต้ 45 ติดเชื้อ 11 ราย มีพนักงานในโรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจำนวน 67 คน ที่ขณะนี้มีการกักตัวที่โรงงาน และทางโรงงานมีการปิดการทำงานในแผนกออโต้45 แล้ว นอกจากนั้นยังมีชาวบ้านจากชุมชนเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกรวม 7 ราย 4.คลัสเตอร์ ตะวันแดง ต.ในเมือง อ.เมือง เป็นคลัสเตอร์เดิม ล่าสุดติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 42 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์แล้ว 97 ราย

.5.คลัสเตอร์ เครือญาติบ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ 1 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด เป็นคลัสเตอร์เดิม ล่าสุดติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 20 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์แล้ว 40 ราย  และ 6..คลัสเตอร์ งานเลี้ยงสังสรรค์หมู่ 7 บ้านนาแค ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง เป็นคลัสเตอร์เดิม ล่าสุดติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์แล้ว 15 ราย

.ติดตามดูพื้นที่เสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อตามอำเภอและตำบลต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง ไม่ควรเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้

ข้อมูล : ปชส.นม ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา