นาย สุเทพ ณัฐกานต์กนก รองประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) นครราชสีมา ในฐานะ กรรมการฐานะ กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตัวแทนภาคมูลนิธิ  ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  วันนี้ 19 กันยายน 62 เวลา 19.00 น. ได้มีสรุปศูนย์อำนวยการ  ICS กู้ภัยสว่าง  จ.อุบลราชธานี ณ วัดผาสุการาม อ.วารินชำราบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำวัน   1. กองอำนวยการ ประสานงานกับลูกข่าย สว่างบูชาธรรม ประเมินสถานการณ์น้ำและพื้นที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือโดยใช้ข้อมูลระดับน้ำ ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจากสรุปปฏิบัติการวันที่ 18 ก.ย.62 เพื่อวางระบบการช่วยเหลือ และการแจ้งขอรับความช่วยเหลือจากชาวบ้านและหน่วยงาน ในพื้นที     2.บริหารจัดการจิตอาสาภาคประชาชน จำนวน 66 คน ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมสนับสนุนภารกิจ คัดแยก สิ่งของบริจาค  แพคถุงยังชีพ ทำความสะอาดศูนย์อำนวยการ  ฯ และออกแจกถุงยังชีพร่วมกับหน่วยปฏิบัติการ    3.ออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

อาสาสมัครลงพื้นที่แจกจ่ายและสนับสนุนถุงยังชีพจำนวนรวม 2,606 ชุด น้ำดื่ม 3,129 แพ็ค ข้าวกล่อง 30 กล่อง จำนวน 4 พื้นที่ได้แก่ บ.กุดกั่ว,บ.คำข่า,บ.ดงบัง,บ.ท่ากอไผ่  สนับสนุนทีมข่าวCNNลงพื้นที่ 1  พื้นที่ ได้แก่ บ้านท่าก่อไผ่   4.สรุประบบการบริหารจัดการ กองอำนวยการ ICS กู้ภัยสว่าง จ.อุบลราชธานี ประจำวันทบทวนสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค และวางแผนการช่วยเหลือ และเตรียมความพร้อมสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟู โดยเน้นการรับบริจาคอุปกรณ์การฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือน เพื่อเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ กับชมรมกู้ภัยสว่างที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการในระยะต่อไป   5.ทีมชมรมกู้ภัยสว่าง มี 6 หน่วย ร่วมปฏิบัติการ ดังนี้   กู้ภัยสว่างบูชาธรรม อุบล    กู้ภัยสว่างบำเพ็ญปราจีนบุรี    กู้ภัยสว่างเมธาธรรมอุดรธานีกู้ภัยสว่างพรระยอง  กู้ภัยสว่างเมตตา   กู้ภัยสว่างรัตนสระบุรี   โดยล่าสุด  ระดับน้ำในแม่น้ำมูล อ.วารินชำราบ เวลา 18.00น.  ปริมาณน้ำ  10.05 เมตร (ลดลงจากเดิม 13 ซม.)

ประชุมแผนก่อนลุยลงพื้นที่ช่วยชาวบ้าน

ทีมข่าว MC.news รายงาน