นาย จำเริญ  เปล้ากระโทก   ผู้สมัคร นายก อบต.หนองบัวศาลา เบอร์ 3  กลุ่มหนองบัวศาลาพัฒนา  เจ้าของสโลแกรนด์ “ หนองบัวศาลาเดินหน้า พัฒนาสู่เมืองไฮเทค พัฒนาเด็กและห้องเรียนอัจฉริยะ สร้างสวนสาธารณะ มุ่งให้ชาวประชามีความสุขและปลอดภัย “   ผมขอทำงานสานต่อนโยบายเพื่อพัฒนาให้หนองบัวศาลาเป็นตำบลที่น่าอยู่อาศัย  เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  สำหรับนโยบายที่ได้มีการตั้งและวางแผนเพื่อชาวตำบลหนองบัวศาลา  ก็คือ 1 เราต้องสนับสนุนลูกหลานของเราให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพ  2 สร้างสถานศึกษาให้ทัดเทียมกับในเขตพื้นที่ในเมือง  เพื่อให้ลูกหลานของเราได้มีโอกาสเข้าไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น  ส่วนเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ได้มีการดำเนินการขอ รพสต.  ไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาและยังอยู่ในช่วงของการดำเนินการ   และเรายังมีแนวความคิดที่ว่า จะสร้างสถานพยาบาลปฐมภูมิให้กับชาวบ้าน  เพื่อได้รับการดูแลในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งทั้งสถานที่และทุกเรื่องได้มีการเตรียมดำเนินการไว้แล้ว

และนโยบายที่สำคัญ ในการช่วยเหลือในเรื่องของคุณภาพชีวิต  การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ซึ่งเราได้มีการทำศูนย์ทำโรงเรียนผู้สูงอายุ  นอกจากนี้ยังมีการวางแผนการทำที่ออกกำลังกายในตำบล ซึ่งก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ทันที  ซึ่งมีอยู่หลายหมู่บ้านที่ได้มีการนำเข้าแผนไว้แล้ว  ซึ่งทางกลุ่มอยากเห็นความเจริญของพี่น้องประชาชนชาวหนองบัวศาลา   มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษาที่ดี เพื่อให้ลูกหลาน ได้กลับมาพัฒนาตำบลหนองบัวศาลา ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไป  หากสามารถทำให้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง ก็จะทำให้หนองบัวศาลาเป็นตำบลที่น่าอยู่   ตนเองขอยืนยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด  ด้วยความสุจริตโปร่งใส เพื่อชาวตำบลหนองบัวศาลาที่ได้ให้ความไว้วางใจตนเองมาตลอด

ส่วนกรณีเรื่องการยกฐานะ  อบต.หนองบัวศาลา เป็นเทศบาลฯนั้น ได้มีการยื่นเรื่องดังกล่าวน่ไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562   แต่ยังมีปัญหาซึ่งทาง กรมฯ ยังไม่สามารถดำเนินการให้ได้ในห้วงนี้  และเรื่องนี้ก็ยังอยู่ที่ กรมฯ  ซึ่งตนเองคิดว่าหากได้เข้ามาดำเนินการต่อ   ตนเองจะไปติดตามเรื่องดังกล่าวฯ  ว่ามีการดำเนินการไปถึงขั้นไหนเพียงไรแล้ว  เชื่อว่าการยกฐานะต้องเกิดขึ้นแน่นอน   เพราะทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลง   

   ข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา