ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 14 พฤศจิกายน 64  นาย สมศักดิ์ จักสาร  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปี 2564 ณ พระอุโบสถวัดวัดบึง พระอารามหลวง  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โดยมี นาย ทอง วิริยะจารุ  ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  และ ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน ชาวโคราช  ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยภายในพิธีฯได้มีเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจคัดกรอง  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แก่ผู้มาร่วมงานด้วย  

กฐินพระราชทาน เป็นกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูล ขอพระราชทานเพื่อไปถวายยังวัดหลวง นอกจากวัดสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง หรือจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ หรือองคมนตรี หรือผู้ที่ทรงเห็นสมควรเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวาย จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคลากรที่สมควรรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายได้

สำหรับภายในพิธีฯ เริ่มตั้งแต่ 09.30 น.ข้าราชการ พนักงาน ผู้มีเกียรติ และประชาชนทั่วไป พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี ฯ จากนั้น 10.00 น. ประธานพิธีฯเดินทางมาถึงที่ด้านหน้าพระอุโบสถวัดบึง  เดินไปที่ด้านหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวามความเคารพ อุ้มประคองผ้าพระกฐินเดินสู่พระอุโบสถ และประกอบพิธีสงฆ์  เสร็จแล้วถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ในโอกาสนี้ได้มีประกาศสรุปยอดเงินจากผู้มีจิตศรัทธา  ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,108,266.25 บาท จากนั้น ประธานถวายใบปวารณาบัตรแด่เจ้าอาวาส พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก  ประธานกรวดน้ำ รับพร  ต่อมาประธานกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์ และประธานพิธีเดินลงจากพระอุโบสถไปถวามความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ที่โต๊ะหมู่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ  เป็นเสร็จพิธี

ข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา