พื้นที่โฆษณา

นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.โคราช ในฐานะรองประธานศูนย์ตอบโต้การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า มาตรการต่างๆที่ทางรัฐบาลและจังหวัดนครราชสีมาที่ดำเนินการอยู่อย่างเข้มข้นตามประกาศฉุกเฉินฉบับที่ 32 ละมาตรการบับเบอร์แอนด์ซีลที่ทางราชการได้นำมาใช้ร่วมกับโรงงานต่างๆที่มีผู้ติดเชื้อ ปรากฎว่ามีผลทำให้การติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง นับจากนี้ไปทางจังหวัดก็จะมีการประกาศปลดล๊อคเพื่อผ่อนปลนให้ดำเนินการทางธุรกิจการค้าขายต่างๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตามประกาศของจังหวัดก็ยังต้องอ้างอิงและคลอยตามประกาศส่วนกลางที่จะมีมาโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1 กย.64 เป็นต้นไป  

พื้นที่โฆษณา

สำหรับการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดนครราชสีมาในวันนี้ มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 วันที่30ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อ รายใหม่จำนวน  170 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ติดเชื้อแยกเป็นการติดเชื้อที่เดินทางมาจากนอกจังหวัดจำนวน 49 ราย และติดเชื้อในจังหวัด จำนวน  121 ราย อำเภอปากช่องยังเป็นจ่าฝูงในการติดเชื้อ มีจำนวนทั้งสิ้น 52 ราย ตามติดด้วยอำเภอห้วยแถลง 21 ราย-หนองบุญมาก 12 ราย-ครบุรี 11 ราย-คง 9 ราย-ด่านขุนทด 8 ราย-เมือง 8 ราย-บัวใหญ่ 6 ราย-สูงเนิน 6 ราย-จักราช 5 ราย-ชุมพวง 5 ราย-ปักธงชัย 5 ราย-โชคชัย 4 ราย-พิมาย 4 ราย-บ้านเหลื่อม 3 ราย-โนนสูง 2 ราย-ประทาย 2 ราย-เมืองยาง 2 ราย-วังน้ำเขียว 2 ราย-ขามทะเลสอ 1 ราย-เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย-สีดา 1 ราย

พื้นที่โฆษณา

สำหรัลสรุปความเสี่ยง/ประวัติสัมผัสของผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ตรวจติดเชื้อหรือติดเชื้อแล้วเดินทางมารักษาได้แก่-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กทม.) 10 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กาญจนบุรี) 2 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ชลบุรี) 7 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นนทบุรี) 1 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปทุมธานี) 1 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรปราการ) 4 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรสาคร) 2 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สระบุรี) 1 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (อยุธยา) 1 ราย-ป่วยจาก กทม. กลับมารักษา 11 ราย-ป่วยจาก กาญจนบุรี กลับมารักษา 2 ราย-ป่วยจากฉะเชิงเทรา กลับมารักษา 1 ราย-ป่วยจาก ชลบุรี  กลับมารักษา 1 ราย-ป่วยจาก นครปฐม กลับมารักษา 2 ราย-ป่วยจาก ระยอง กลับมารักษา 1 ราย-ป่วยจาก สมุทราปราการ กลับมารักษา 2 ราย-สัมผัสผู้ป่วย COVID-19จำนวน 121 ราย

พื้นที่โฆษณา

.สำหรับคลัสเตอร์ชุมชนที่เกิดการติดเชื้อในเขตเทศบาลนครนครราชสีมานั้น นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครฯ ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข หัวหน้าควบคุมโรคติดต่อ CDCU นำเจ้าหน้าที่ ดำเนินการคัดกรอง Antigen Test kit (ATK) ผู้ที่มีความเสี่ยงใน 5 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนท้าวสุระ ซ.3 -ชุมชนศาลาลอย –ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ และ ชุมชนวัดทุ่งสว่าง โดยได้ตรวจคัดกรอง จำนวน 396 ราย พบมีติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย หลังจากปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่พบผู้ติดเชื้อ 32 ราย รวมเป็น 34 ราย เทศบาลได้ส่งผลต่อโรงพยาบาลมหาราช และดำเนินการกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยง 14 วัน โดยกักตัวที่บ้าน บางรายต้องนำไปศูนย์กักตัวเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรคโควิด-19

พื้นที่โฆษณา

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน