พื้นที่โฆษณา

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19ประจำวันจันทร์ที่ 31สิงหาคม 2564 ยอดผู้ติดเชื้อรวม 14,666  ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่  14,362 รายติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง  304 รายผู้ป่วยสะสม1,175866   ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)หายป่วยกลับบ้าน 19,245  รายหายป่วยสะสม 994,346  ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)ผู้ป่วยกำลังรักษา171,368  รายเสียชีวิต  190  ราย

พื้นที่โฆษณา

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564,uยอดผู้ติดเชื้อรวม 217,207,453 ราย  มีอาการรุนแรง 113,529 ราย แพทย์รักษาหายแล้ว 194,102,397 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 4,514,945 รายอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา มีจำนวน 39,665,515 ราย 2. อินเดีย มีจำนวน 32,737,569 ราย  3. บราซิล มีจำนวน 20,741,815 ราย 4. รัสเซีย มีจำนวน 6,882,827 ราย 5. ฝรั่งเศส มีจำนวน 6,742,488 ราย สำหรับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 29  มีจำนวน 1,190,063 ราย

พื้นที่โฆษณา

ศูนย์ข้อมูลCOVID19 เผยตัวเลขการฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติในประเทศไทย โดยมีจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. – 30 ส.ค. 2564) ดำเนินการฉีดเพิ่มขึ้นกว่าวันก่อนกว่า3แสนราย รวมทั้งสิ้น 30,954,477 โดส ใน 77 จังหวัด โดยภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เป็นยอดฉีดทั่วประเทศ 275,188 โดส  ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 211,293 ราย ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน  62,463 ราย  ฉีดเข็มที่ 3 จำนวน 1,432 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม จำนวน 23,018,371 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม จำนวน 7,350,348 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม  จำนวน 585,758 ราย

พื้นที่โฆษณา

 กระทรวงสาธาณสุขเปิดเผยถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ทั่วประเทศ สะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 29 สิงหาคม 2564 กลุ่มแรกผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  เป้าหมาย   10,906,142 คน เข็มหนึ่ง    4,779,380 คน   เข็มสอง    731,911 คน  กลุ่มที่สอง ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม  เป้าหมาย   6,347,125 คน  เข็มหนึ่ง    2,610,363 คน   เข็มสอง    577,419 คน   กลุ่มที่สาม เป็นกลุ่ม หญิงตั้งครรภ์  เป้าหมาย  500,000  คน  เข็มหนึ่ง     37,357 คน   เข็มสอง     3,533 คน  มีรายงานจากสำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบประมาณจำนวน 4,745 ล้านบาท เพื่อจัดจัดซื้อไฟเซอร์ จำนวน 9.9 ล้านโดส เพื่อเร่งฉีด 6 กลุ่มเป้าหมายหลัก โดยมั่นใจว่าจะบรรลุ 100 ล้านโดส ภายในปี 64 แน่นอย

พื้นที่โฆษณา

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19#ศูนย์ข้อมูลCOVID19 #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

สำนักข่าว MC.news.com รายงาน