พื้นที่โฆษณา

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 ยอดผู้ติดเชื้อ รวม 16,536 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 16,208 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 328 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 1,145,228 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)  แพทย์รักษาหายป่วยกลับบ้าน 20,927 ราย จากผู้ป่วยที่หายป่วยสะสม 957,820 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 177,702 ราย และมีผู้เสียชีวิต 264 ราย(ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ)

พื้นที่โฆษณา

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก  เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.มีรายงานยอดผู้ติดเชื้อรวม 216,210,520 ราย  มีอาการรุนแรง 112,816 ราย  แพทย์รักษาหายแล้ว 193,195,990 ราย เสียชีวิต 4,498,968 ราย  อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด  1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 39,540,401 ราย 2. อินเดีย  จำนวน32,649,130 ราย  3. บราซิล  จำนวน 20,703,906 ราย  4. รัสเซีย  จำนวน 6,844,049 ราย  5. ฝรั่งเศส  จำนวน 6,711,268 ราย โดยที่ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 30มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 1,157,555 ราย

พื้นที่โฆษณา

 ศูนย์ข้อมูลCOVID19 ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติรายงานจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. – 27 ส.ค. 2564)ขณะนี้ฉีดไปแล้วรวม 30,420,507 โดส ใน 77 จังหวัด โดยมีภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 915,738 โดส  ฉีดเข็มที่ 1 : 547,128 ราย, ฉีดเข็มที่ 2 : 361,284 ราย และฉีดเข็มที่ 3 : 7,326 ราย มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 22,617,701 ราย (จากจำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 7,221,368 ราย(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 581,438 ราย

พื้นที่โฆษณา

มีรายงานข่าวแจ้งว่า นพ.วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า การจัดซื้อ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโรงพยาบาลราชวิถี องค์การฯ ไม่ได้เป็นผู้ปรับลดข้อกำหนด หรือ Spec แต่อย่างใด ในการจัดซื้อใช้ข้อกำหนดที่ สปสช.เป็นผู้กำหนดมาตั้งแต่แรก ว่ามีความต้องการชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Covid-19 Antigen test  Self -Test kits ) หรือ Home use  ไม่ใช่ Professional Use อีกทั้ง สปสช. ส่งข้อกำหนดล่าสุดในการจัดซื้อ โดยต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพียงอย่างเดียว ไม่ได้กำหนดว่าต้องผ่านมาตรฐาน WHO แต่อย่างใด          

พื้นที่โฆษณา

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19#ศูนย์ข้อมูลCOVID19 #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

สำนักข่าว MC.news.com รายงาน