พื้นที่โฆษณา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หลังขยายวงกว้างระบาดในพื้นที่ 3 อำเภออันเป็นที่ตั้งของโรงงานชิ้นส่วนไก่บริษัทยักษ์ใหญ่ คนงานและชาวบ้านมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่อำเภอโชคชัย,อำเภอครบุรี,อำเภอปักธงชัย ยังมีการระบาดที่เบาบางในบางอำเภอ ยกเว้นอำเภอโชคชัย ยังมีผู้ติดเชื้อสูงถึง 163 ราย ทำให้ทางราชการต้องวางมาตรการที่เข้มข้นเพื่อสกัดการแพร่ระบาดอย่างเต็มกำลังความสามารถ

พื้นที่โฆษณา

ศูนย์บริหารสถานการณ์ตอบโต้การระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ วันที่28 ส.ค. 64 โดยมียอดติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม รายใหม่รวม 355 ราย เสียชีวิต 2 ราย จำแนกเป็นการติดเชื้อนอกจังหวัด 74 ราย และติดเชื้อจากกลุ่มเสี่ยงในจังหวัด 281 ราย อำเภอโชคชัยที่มีคลัสเตอร์จากโรงงานชิ้นส่วนไก่ ติดเชื้อมากที่สุดถึง 163 ราย รองลงมาเป็นอำเภอปากช่อง 35 ราย-สูงเนิน 18 ราย-หนองบุญมาก 18 ราย-ครบรี 17 ราย ขณะที่อำเภอปักธงชัยลดลงเหลือ 15 ราย-เสิงสาง 13 ราย-ชุมพวง 11 ราย-ด่านขุนทด 11 ราย-จักราช 7 ราย-ลำทะเมนชัย 6 ราย-สีคิ้ว 6 ราย-ประทาย 5 ราย-เมือง 5 ราย-โนนสูง 3 ราย-เมืองยาง 3 ราย-วังน้ำเขียว 3 ราย-แก้งสนามนาง 2 ราย -คง 2 ราย-เทพารักษ์ 2 ราย-บัวลาย 2 ราย-บ้านเหลื่อม 2 ราย-พิมาย 2 ราย-สีดา 2 ราย-ขามสะแกแสง 1 ราย-เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย

พื้นที่โฆษณา

นอกจากนี้คณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมายังได้สรุปความเสี่ยง/ประวัติสัมผัสการติดเชื้อของผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆดังนี้-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กทม.) 24 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กาญจนบรี) 3 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (จันทบุรี) 1 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ชลบุรี) 6 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นนทบุรี) 1 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปทุมธานี) 8 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ประจวบคีรีขันธ์) 1 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปราจีนบุรี) 2 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (เพชรบูรณ์) 1 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ระยอง) 7 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรปราการ) 6 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรสาคร) 1 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สระบุรี) 3 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (อยุธยา) 2 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (อ่างทอง) 1 ราย-ป่วยจาก กทม. กลับมารักษา 4 ราย-ป่วยจาก กาญจนบุรี กลับมารักษา 1 ราย-ป่วยจาก ชลบุรี กลับมารักษา 1 ราย-ป่วยจาก นนทบุรี กลับมารักษา 1 ราย สัมผัสผู้ป่วย COVID-190จำนวน 281 ราย

พื้นที่โฆษณา

ความคืบหน้าการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ อ.โชคชัย โดยมี 3 คลัสเตอร์ที่โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ที่ ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย ตรวจเชื้อลูกจ้าง 94 คน ป่วย 53 ราย เป็นลูกจ้าง 49 ราย และครอบครัว 4 ราย และมีผู้ติดสะสม 384 รายที่เชื่อมโยง อ.โชคชัย อ.ครบุรี อ.ปักธงชัย อ.วังน้ำเขียว อ.พิมาย อ.สูงเนิน อ.เสิงสางอ.หนองบุญมาก อ.คง อ.จักราช ที่รุนแรงอยู่ที่ ต.กระโทก อ.โชคชัย พบเชื้อใหม่ 166 ราย รวมสะสม 440 ราย ขณะนี้เชื่อมโยงสู่วง 2 เป็นบุคคลในครอบครัวจนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 34 ราย พื้นที่ อ.โชคชัย อ.เมือง อ.พระทองคำ อ.ปักธงชัย อ.วังน้ำเขียว อ.ครบุรี อ.เสิงสาง อ.หนองบุญมาก และ อ.โนนไทย โดยผู้ป่วยรายใหม่ที่พบส่วนใหญ่เป็นผู้ตรวจเชื้อและเพิ่งแสดงอาการติดเชื้อโควิด-19 มีแน้วโน้มว่าจะแสดงอาการเพิ่มขึ้นอีกในวันต่อไป

พื้นที่โฆษณา

สำหรับคลัสเตอร์ที่สำนักงานช่าง อบจ.นครราชสีมา ได้มีการตรวจเชื้อพนักงานกว่า 300 คน ปรากฏว่าไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม แต่คัดกรองเสี่ยงออกมา 43 คน ซึ่งมีกลุ่มเสี่ยงสูง 23 คน ที่คลุกคลีผู้ติดเชื้อ 8 คน มีกลุ่มเสี่ยงต่ำ 20 คน ทั้งหมดจะเข้ากักตัวแล้ว ที่วิทยาลัยการท่องเที่ยวนครราชสีมา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ ขณะนี้ยังไม่การสำแดงการติดเชื้อ ส่วนที่สำนักงานช่างเทศบาลนครนครราชสีมา นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาลฯ เปิดเผยว่า กรณีข้าราชการหญิง ส่วนงานจัดการขยะมูลฝอย กลุ่มงานช่างสุขาภิบาล ที่สัมผัสเชื้อกับเพื่อนบ้านนั้น  ไม่ได้มีหน้าที่ให้บริการประชาชนจึงควบคุมการแพร่ระบาดได้ ส่วนข้าราชการและพนักงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทำงานอยู่ที่อาคารชั้น 2-3 จำนวน 125 คน มาตรวจคัดกรองหาเชื้อ ขณะนี้รอผลตรวจยืนยัน กรณีไม่พบการติดเชื้อให้กักตัว 14 วัน ถึงวันยังไม่มีการสำสำแดงการติดเชื้อแต่อย่างใด

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน