พื้นที่โฆษณา

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19ประจำวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 พบว่ามียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 17,984 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 17,660 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 324 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,128,692 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) แพทย์รักษาหายป่วยกลับบ้าน 20,535 ราย รวมรักษาหายป่วยสะสม 936,893 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 182,357 ราย และวันนี้มีผู้เสียชีวิต 292 ราย(ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ)

พื้นที่โฆษณา

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลกเมื่อวันวานที่ผ่านมา( 27 สิงหาคม 2564) มีรายงานยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกรวม 215,477,312 ราย  มีอาการรุนแรง 112,680 ราย  แพทย์รักษาหายแล้ว 192,657,649 ราย มีเสียชีวิต 4,488,570 ราย โดยอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 39,342,153 ราย 2. อินเดีย จำนวน 32,602,325 ราย  3. บราซิล  จำนวน 20,676,561 ราย 4. รัสเซีย จำนวน 6,824,540 ราย 5. ฝรั่งเศส จำนวน 6,693,019 ราย สำหรับประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 31 จำนวน 1,139,571 ราย

พื้นที่โฆษณา

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19รายงานถึงจำนวนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทยสะสม (28 ก.พ. – 26 ส.ค. 2564)ขณะนี้ได้ฉีดไปแล้วรวม 29,504,769 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 26 สิงหาคม 2564  ยอดฉีดทั่วประเทศ 669,189 โดส ฉีดเข็มที่ 1 : 400,618 ราย ฉีดเข็มที่ 2 : 263,299 ราย ฉีดเข็มที่ 3 : 5,272 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 22,070,573 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 6,860,084 ราย(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 574,112 ราย

พื้นที่โฆษณา

เมื่อวานนี้ ศบค.ได้ประกาศ ปรับมาตรการควบคุมโควิด-19 พื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ  ลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามมติที่ประชุม ศบค.วันที่ 27 ส.ค. 64 จากการจัดระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 3 ส.ค.64 ที่ผ่านมา มี การกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 29 จังหวัด ซึ่งเป็นกรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดทางภาคใต้ และ จังหวัดที่มีการระบาดในสถานประกอบการ  และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค ทั้งในระดับชุมชน และสถานประกอบการ และมีการปรับมาตรการอีกครั้งในวันที่ 16 ส.ค.64

พื้นที่โฆษณา

จากการประเมินติดตามผลพบว่า สถานการณ์การระบาดของโรคเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นทั้ง กทม. ปริมณฑล  จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งจังหวัดในภูมิภาค จำนวนผู้ป่วยหนักเริ่มคงที่ ผู้ติดเชื้อที่ เดินทางกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนาลดลง ถึงแม้ว่าผู้เสียชีวิตยังพบอย่างต่อเนื่อง พบการระบาดในวงกว้างทั้งในชุมชน ครอบครัว สถานประกอบการ โรงงาน ตลาด แคมป์ก่อสร้าง สถานที่อาศัยที่มีการรวมกลุ่มกัน แต่จาก มาตรการที่ดำเนินการมาพบว่า สามารถควบคุมโรคที่เป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆ ได้ อีกทั้งมีการปรับระบบสาธารณสุข ทำให้รองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น รวมถึงการได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ ลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19#ศูนย์ข้อมูลCOVID19 #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

สำนักข่าว MC.news.com รายงาน