ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวถึงการจัดเทศกาลหุ่นฟางโคราช ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเมืองศิลปวัฒนธรรม Art and Culture สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Thailand Biennale Korat 2020 ที่ระดมช่างฝีมือ และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จาก 8 สถาบันทั่วประเทศ มาโชว์ฝีมือเชิงประติมากรรมประดิษฐ์หุ่นฟางเชิงศิลป์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ โคราชดินแดนบรรพชีวิน และ ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ โดยมีผลงานส่งประกวดและจัดแสดงกว่า 20 ตัว แบ่งประกวดเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 1 -10 ก.ย.62 มีเงินรางวัลรวมกันกว่า 1 แสนบาท โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดขึ้น

เทศกาลหุ่นฟางจะสอดแทรกความอบอุ่นและความงดงามผ่านแนวคิดและการอธิบายความหมายของหุ่นฟางแต่ละตัวเป็นการนำเศษวัสดุจากการเกษตร โดยการนำฟางมาทำเป็นงานศิลปะ มาร้อยเรียงเรื่องราวและการผูกโยงเรื่องราวของสัตว์โบราณ และวิถีชีวิตของชาวบ้าน หรือใช้เป็น วิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งเป็นสังคมเกษตร มีข้าวเป็นหัวใจหลัก สิ่งเหล่านี้จะผูกโยงกันโดยอัตโนมัติ หุ่นฟางแต่ละประเภทจะนิยามใหม่จากหัวข้อต่อยอดเป็นแนวคิดได้อย่างน่าสนใจ และแตกต่างกันไป สามารถนิยามให้เกิดความเฉพาะขึ้นได้ ตอบโจทย์ที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับคือ ชาวบ้านได้ประโยชน์จากการจัดงานนี้ ต่อเนื่องไปถึงงานยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ที่จะจัดโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันนั้นจะมีสมาชิกร่วมจัดแสดงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์กว่า 100 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)หลายแห่ง ที่ร่วมสนองพระราชดำริ รวม ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน กว่า 130 หน่วยงาน

พิธีเปิดงานได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา โดยมี ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รอง ผวจ.โคราช นายวัชรพล โตมรศักดิ์ นายพรชัย อำนวยทรัพย์ สส.จังหวัดนครราชสีมา พร้อมผู้บริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอย่างคับคัง สำหรับ “เทศกาลหุ่นฟาง” ทุกตัวในวันนี้ทั้งหุ่นฟางรูปช้าง หุ่นฟางรูปหมูบิน หุ่นฟางรูปม้าศึก หุ่นฟางรูปกระทิง หุ่นฟางรูปไก่ หุ่นฟางรูปดอกบัว และทุกตัว จะถูกตั้งโชว์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง อ.หนองระเวียง จ.นครราชสีมา โดยเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน เวลา 08.00 – 16.30 น. ตั้งแต่วันนี้ ถึง เดือนธันวาคม 2562.

ทีมข่าว MC.news