วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบนายวิสูตร เจริญสันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนอำเภอห้วยแถลง ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง โดยได้รับเกียรติจากนายปราโมทย์ พงษ์กระโทก ปลัดอาวุโสอำเภอห้วยแถลงร่วมต้อนรับ โดยมีนางอรอนงค์ ธนสุนทรสุทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงกล่าวรายงานและมีแขกผู้เกียรติร่วมพิธีเปิด อาทิ สิบเอกไกรศรี ชิดนอก รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนหินดาดวิทยา , นายสวอง เพ็งพันสี ประธานสภา อบต.เมืองพลับพลา , นายสุทธิวัฒน์ วาปีโส ประธานสภาอบต.ตะโก, นายทองม้วน ไชยพิมพ์ รองนายกอบต.ตะโก ,นายแสวง นิยันตัง ส.อบต.เมืองพลับพลา , นายชัยนันท์ โพธิ์ชัย กำนันตำบลตะโก , นายทนุศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์ อดีตผอ.รร.เมืองพลับพลาพิทยาคมและนางปาณิศา จันทร์หมื่นไวย หัวหน้าศูนย์ประสานงานอบจ.อ.ห้วยแถลง

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนำนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาชุมชนตนเองได้ กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในเขตอำเภอห้วยแถลง ผู้เข้ารับการอบรมทางวิชาการ รุ่นที่ 1 จำนวน 445 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การพัฒนาตนเอง คือ นายจิรพล หวลสันเทียะ เกษตรอำเภอห้วยแถลงและนายสุรพร เกษโกมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากสำนักงานพัฒนาการอำเภอห้วยแถลง

Cr:ปชส.อบจ.นม. ทีมข่าว MC.news