พื้นที่โฆษณา

นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.โคราช ในฐานะรองประธานศูนย์บัญชาการตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากนายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ. นำคณะกรรมการฯแถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32อำเภอผ่านระบบ Web Conference โปรแกรม ZOOM นำเสนอในเรื่องของมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาด พร้อมทั้งติดตามมาตรการการดำเนินของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ

พื้นที่โฆษณา

จังหวัดนครราชสีมารายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ วันที่ 25 ส.ค.64 มียอดรวม 600 ราย เสียชีวิต 2 ราย ตรวจพบผู้ติดเชื้อนอกจังหวัด 133 ราย  และมีผู้ติดติดเชื้อในจังหวัด 467 ราย โดยแยกเป็นรายอำเภอพบว่าอำเภอโชคชัยมีผู้ติดเชื้อสูงสุดจำนวน  268 ราย รองลงมาเป็นอำเภอหนองบุญมาก 42 ราย-ด่านขุนทด 39 ราย-ปักธงชัย 39 ราย-ครบุรี 28 ราย-โนนไทย 20 ราย-ประทาย 18 ราย-พิมาย 13 ราย-ขามสะแกแสง 12 ราย-คง 12 ราย-บ้านเหลื่อม 12 ราย-ห้วยแถลง 12 ราย-สีคิ้ว 10 ราย-สีดา 10 ราย-จักราช 8 ราย-ชุมพวง 8 ราย-โนนแดง 7 ราย-เมือง 7 ราย-โนนสูง 6 ราย-บัวใหญ่ 5 ราย-เมืองยาง 5 ราย-สูงเนิน 5 ราย-เฉลิมพระเกียรติ 3 ราย-บัวลาย 3 ราย-พระทองคำ 3 ราย-ขามทะเลสอ 2 ราย-เสิงสาง 2 ราย-ลำทะเมนชัย 1 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อสูงสุดอีกวันจำนวน 600 ราย

พื้นที่โฆษณา

โดยสรุปความเสี่ยง/ประวัติสัมผัสที่เดินทางมาจากจากจังหวัดมารักษาตัวที่จังหวัดนครราชสีมาได้แก่มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กทม.) 55 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กาญจนบุรี) 3 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ชลบุรี) 7 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ชัยภูมิ) 1 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นนทบุรี) 7 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปทุมธานี) 5 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปราจีนบุรี) 1 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปัตตานี) 1 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ระยอง) 5 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรปราการ) 13 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรสาคร) 5 ราย-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (อยุธยา) 5 ราย-ป่วยจาก กทม. กลับมารักษา 18 ราย-ป่วยจาก ระยอง กลับมารักษา 1 ราย-ป่วยจาก สมุทรปราการ กลับมารักษา 4 ราย-ป่วยจาก สมุทรสาคร กลับมารักษา 1 ราย-ป่วยจาก สระบุรี กลับมารักษา 1 ราย รวมสัมผัสผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 467 ราย

พื้นที่โฆษณา

สำนักข่าว MC.news.com รายงาน