พื้นที่โฆษณา

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19ประจำวันพุธ 25สิงหาคม 2564 ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 18,417 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 18,271 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 146 ราย ถึงวันนี้มีผู้ป่วยสะสม 1,073,505 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายแพทย์รักษากลับบ้าน 21,186 ราย โดยมียอดหายป่วยสะสม 875,589 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) และยังมีผู้ป่วยกำลังรักษา 189,268 ราย มีผู้เสียชีวิต 297 ราย

พื้นที่โฆษณา

ขณะที่รายงานการฉีดวัคซีนสะสม 27,613,445 โดส ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 สะสมจำนวน 20,830,673 ราย ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สะสมจำนวน 6,230,511 ราย และฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 สะสมจำนวน 551,261 ราย ส่วนรายงานการตรวจแบบ Antigen Rapid Test Kit หรือ ATK พบผลบวกทั่วประเทศ 314 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.79 โดยค่าเฉลี่ย 7 วันย้อนหลังพบ มีผลบวก 3,167 ราย เฉลี่ย 14 วันย้อนหลัง 2,761 ราย

พื้นที่โฆษณา

มีรายงานการเสียชีวิตจำนวน 226 คนเมื่อวานนี้ แบ่งเป็นเพศชาย 120 ราย หญิง 106 ราย สัญชาติไทย 215 ราย จากกัมพูชา จีน และไม่ระบุสัญชาติ ประเทศละ 1 ราย โดยผู้เสียชีวิตมีอายุระหว่าง 21- 98 ปี โดยผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเสียชีวิตจำนวน 150 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปีมีโรคเรื้อรังเสียชีวิต 46 ราย ไม่มีโรคเรื้อรัง 4 ชนิด 30 ราย เป็นหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 1 ราย อยู่ในพื้นที่

พื้นที่โฆษณา
ที่มา:ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
ศูนย์ข้อมูลCOVID19
ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

สำนักข่าว MC.news.com รายงาน