ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 16 มิ.ย. 64 ที่ โรงเรียนสันติพัฒนา  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  รศ.ดร.จุรีภรณ์ เมฆินไกรลาศ   ( หรือที่ชาวบ้านในพื้นที่รู้จักกันดีในนาม ดร.ง่วน ) เป็นนักธุรกิจประกอบการในเครือ  PCI GROUP น.ส.ภัทรภร -นาย ภูริฉัตร เมฆินไกรลาศ   ซึ่งเป็นนักธุรกิจใจบุญที่ชอบช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เสมอ  ได้นำทุเรียนซึ่งรับซื้อมาจากเกษตรกร พร้อมทั้งอาหาร และน้ำดื่ม  มาเลี้ยงเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนสันติพัฒนา  พร้อมทั้งแจกจ่าย หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์   และมี  นาง มะรวง วิจันทึก ข้าราชการบำนาญ  นาง พานี แก้วบุตรา ข้าราชการบำนาญ   นาง เมตตา ลักษณเพชร ข้าราชการบำนาญ และ นาย สุรเชตุ สมบัติสิน ศึกษานิเทศ ข้าราชการบำนาญ  และเจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.สีคิ้ว  มาร่วมเลี้ยงอาหารและแจกจ่ายสิ่งของ ฯ  โดยมี นาง วชิราภรณ์ ดุจจานุทัศน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนา และคณะครู  และนักเรียนให้การต้อนรับ   

รศ.ดร.จุรีภรณ์ เมฆินไกรลาศ   กล่าวว่า ตนเองได้รับการประสานจากคุณครูเมตตา ขอสนับสนุนในเรื่องของเจลแอลกอฮอล์  เพื่อให้บรรดาเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนสันติพัฒนา  ได้มีไว้ใช้เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19  ดังนั้นตนเองจึงได้สอบจำนวนของเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนแห่งนี้  ซึ่งทราบต่อมามีจำนวน 40 คน  ไม่รวมคณะครู และเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียน  ดังนั้นตนเองจึงมีความรู้สึกว่าอยากจะเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่นี่ด้วย เพราะที่ผ่านมาตนเองก็ได้เคยนำเอาเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม มาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสีคิ้วมาแล้ว ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงระลอกที่ 1 และ ระลอกที่ 2  แต่มาในครั้งนี้ ตนเองอยากให้เด็กนักเรียนที่นี่ได้กินทุเรียนบ้าง  จึงได้รับซื้อทุเรียน พร้อมทั้งนำอาหาร มาเลี้ยงเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้  พร้อมทั้งเลี้ยงคณะครู  และเจ้าหน้าที่ ภายในโรงเรียนแห่งนี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม  ตนเองขอแสดงความห่วงใยไปยัง คณะครู  นักเรียน และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสันติพัฒนา    โดยเฉพาะ ในช่วงนี้  ซึ่งทุกคนทราบกันดีว่ามีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  ระลอกใหม่   ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด  เพื่อเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดดต่อเชื้อไวรัส โควิด -19    ด้วยการปฏิบัติตาม Social Distancing  หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม นอกเหนือจาก มาตรการ “อยู่บ้าน”   สวมหน้ากากอนามัยผ้าทุกคน  ที่สำคัญขอให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัดได้กำหนดไว้    หากทุกฝ่ายร่วมมือกันจะช่วยให้การระบาดของโรคค่อยเป็นค่อยไป    ขอให้ร่วมมือและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน   เพื่อจะทำให้สถานการณ์ครั้งนี้ และชีวิตของเราทุกคนดีขึ้น   เพื่อให้เราฝ่าวิกฤติโควิด -19  ครั้งนี้ไปด้วยกัน  เหมือนเช่นที่เคยทำกันมาแล้ว

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา