นาย เสรี ไชยกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  ตนเองหลังจากที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ อีกสมัย ตนเองพร้อมเดินหน้าทำงานสานต่อนโยบายเพื่อพัฒนาพื้นที่ และพร้อมบริการรับใช้พี่น้องประชาชน  โดยเฉพาะ การดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตของพี่น้องประชาชน  ซึ่งมีนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการติดตั้งกล้งวงจรปิดในทุกชุมชนโดยเฉพาะจุดเสี่ยง ด้านการโจรกรรม ด้านอุบัติเหตุ  ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันได้  นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการให้ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตฟรีให้กับชุมชน  ซึ่งจะมีการติดตั้งในจุดสำคัญของแต่ละชุมชน  ที่ประชาชนสามารถมาใช้ได้และสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ทุกชุมชน  และเรื่องการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน  ผู้สูงอายุ รวมทั้งสุขภาพอนามัยของเด็ก  จะมีการพัฒนาแหล่งออกกำลังกายพร้อมทั้งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ในพื้นที่ต่าง ๆ  และมีเครื่องออกกำลังกาย ให้ประชาชนได้ใช้ 

และอีกเรื่องที่สำคัญ  คือเรื่องการค้าขายในด้านเศรษฐกิจ  ทางเทศบาลตำบลหอจอมีแนวนโยบายในการส่งเสริมให้มีการค้าขายฟรีในพื้นที่ตลาดของเทศบาลฯและในพื้นที่สาธารณะ ที่เหมาะสม  และเรื่องการค้าขายทางออนไลน์ ทางเทศบาลตำบลจอหอ ได้มีการจัดหาวิทยากรมาอบรมให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลจอหอ  ได้เข้ามาเรียนรู้  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถค้าขายทางออนไลน์ได้  ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่   และทำให้พี่น้องประชาชนได้มีรายได้จากการค้าขายออนไลน์ด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันเป็นวงกว้าง  รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลจอหอด้วย  บางรายต้องขาดรายได้ หรือไม่มีรายได้เพราะไม่มีงานทำ หรือที่มีงานทำแต่รายได้ลดน้อยลง ทำให้เดือดร้อนกันเป็นอย่างมาก   ดังนั้นทางเทศบาลตำบลจอหอได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว  จึงได้เร่งดำเนินการส่งเสริมทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง  ส่วนเรื่องของการศึกษาในพื้นที่เทศบาลตำบลจอหอ  จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน  โดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษ และ ภาษจีน ก็เป็นสิ่งสำคัญ  ซึ่งเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการค้าขายทางออนไลน์   นอกจากนี้ยังมีการเปิดสอนคอมพิวเตอร์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่  นอกจากนี้ยังมีการดูแลพี่น้องประชาชนในด้านสาธารณสุข  ครอบคลุมทุกด้านอีกด้วย 

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา