ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 22 มี.ค. 64 ที่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา  ผศ.ดร.จุรีภรณ์ เมฆินไกรลาศ  ( หรือที่ชาวบ้านในพื้นที่รู้จักกันดีในนาม ดร.ง่วน )  นักธุรกิจประกอบการในเครือ  PCI GROUP ซึ่งเป็นนักธุรกิจใจบุญที่ชอบช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เสมอ   น.ส.ภัทรภร -นาย ภูริฉัตร เมฆินไกรลาศ  ช่วยเกษตรกรโดยรับซื้อข้าวโพดหวาน จำนวน 5 ตัน   ภายหลังเจอพิษโควิด-19  ทำให้ราคาตกต่ำสุดในรอบ 10  ปี   และในโอกาสนี้ยังได้มีการนำข้าวโพดหวานมาต้มสุก  เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านได้รับประทานฟรี จำนวนทั้งหมด 5 ตัน  โดยจะทำการต้มข้าวโพ้ดแจกจ่ายให้ชาวบ้านรับประทานวันละ 1 ตัน ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว

ผศ.ดร.จุรีภรณ์ เมฆินไกรลาศ   กล่าวว่า  เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวานในพื้นที่ อำเภอเสิงสาง อำเภอครบุรี และอำเภอหนองบุญมาก กว่า 12,000 ไร่ และมีข้าวโพดรอการเก็บเกี่ยวประมาณ 3,000 ไร่ ปริมาณผลผลิตประมาณ 9,000 ตัน  ซึ่งถือได้ว่ามีผลผลิตทางการเกษตรออกมาจำนวนมาก  ทำให้ราคาตกต่ำประกอบกับช่วงนี้ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  ทำให้พี่น้องเกษตรกรจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายได้  หรือได้ในราคาที่ตกต่ำ  

หากไม่ได้รับการแก้ไขพี่น้องเกษตรกรจะได้รับความเดือดร้อนและเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา  ดังนั้นตนเองได้เล็งเห็นถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพ้ด  จึงได้ช่วยเหลือด้วยการรับซื้อข้าวโพ้ดจากเกษตรกร จำนวน 5 ตัน  โดยข้าวโพ้ดทั้งหมดทั้ง 5 ตัน ตนเองจะนำมาต้มสุกและนำแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อรับประทานฟรี โดยจะทำการต้มข้าวโพ้ดหวานสุกแจกวันละ 1 ตัน เป็นเวลา 5 วัน  ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว ผศ.ดร.จุรีภรณ์ กล่าว ฯ

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา