นายแพทย์ สำเริง แหยงกระโทก อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข  ในฐานะประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนรักษ์โคราช   เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเองภายหลังจากที่ไม่ได้ทำงานทางการเมืองอื่น ๆ แล้ว    ก็ได้ผลันตัวเองมาทำงานเป็นประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รักษ์โคราช   และได้นำเอาวิสาหกิจชุมชนกว่า 200 วิสาหกิจชุมชน  มาร่วมกันปลูกกัญชา  หรือกัญชง เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศต่อไป   แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะให้ชาวบ้านทั่วไปได้รับทราบขั้นตอนวิธีการปลูกและทำได้อย่างไรนั้น   นั้นตนเองก็ได้ทำเป็นตัวอย่างที่บริเวรโรงแรมเฮอร์มิเทจ อ.เมือง จ.นครราชสีมา   ซึ่งได้มีการตั้งชื่อว่าเมือง แคนนาบิสซิตี้  (Cannabis)  ให้เป็นสถานที่ดำเนินการจัด 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 คือการรักษา  โดยกำลังดำเนินการทำเป็นศูนย์การรักษา  มีนายแพทย์แผนปัจจุบันที่ทำการักษาด้วยกัญชา   โดยเอากัญชาเสริมกับการรักษาแผนปัจจุบัน  และกิจกรรมที่ 2 เป็นการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการ อบ ประคบ นวด ด้วยสมุนไพรกัญชา ซึ่งจะทำให้สุขภาพดีขึ้น    กิจกรรมที่ 3  เป็นกิจกรรมที่ทำให้มีการท่องเที่ยว ด้วยการนัดให้มีการท่องเที่ยว แบบกำหนดวัน มาตรวจรักษา มาประคบ มานวด มาเสริมสุขภาพ และมานอนพักที่โรงแรมแห่งนี้  ซึ่งต่อไปก็สามารถรองรับชาวต่างชาติหากสามารถที่จะเดินทางมาได้  ในอนาคต     

ส่วนกิจกรรมที่ 4 เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ  ธุรกิจ และเรื่องรายได้ของพี่น้องเกษตรกรผ่านวิสาหกิจชุมชน  โดยเราจะมีการปลูกตัวอย่างกัญชาที่โรงแรมแห่งนี้  และมีการผลิตกัญชาสมุนไพร โดยเอากัญชามาผลิตเพื่อจำหน่าย อาทิ ยาสระผม  อาหาร เครื่องสำอาง  รวมทั้งมีการทำร้านอาหารด้วยสมุนไพร  มีร้านกาแฟที่ทำด้วยกัญชา   ซึ่งทั้งหมดจะเป็นเศรษฐกิจตัวอย่าง   ส่วนกิจกรรมที่ 5 จะเป็นเรื่องของการทำงานวิจัย และวิชาการ  จะมีการเปิดอบรม เปิดประชุม  มีการวิจัยในเรื่องต่าง ๆ  โดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่ จ.นครราชสีมา อาทิ   มทส. มหาวิทยาลัยราชภัฎ   มาร่วมกันเพื่อทำงานกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ซึ่งนี้คือ 5 กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการภายในโรงแรมเฮอร์มิเทจ แห่งนี้   

ดังนั้นพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกร  หรือพี่น้องประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องของกัญชา ทั้งนักการเมือง นายทุน หรือนักธุรกิจ  พ่อค้า   หากมีความสนใจที่ต้องการที่จะปลูกกัญชา   ตนเองแน่ะนำให้ดำเนินการโดยลำดับแรกนั้นทุกท่านต้องรวมมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนก่อน  เนื่องจากข้อบังคับของกฎหมายการปลูกกัญชา   และจากนั้นวิสาหกิจชุมชนจึงจะไปร่วมกันกับภาครัฐ อาทิ มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือกรมการแพทย์แผนไทย  หรือแพทย์ทางเลือก  เป็นต้น  ซึ่งทาง โรงแรมแห่งนี้ ได้มีการขอและปลูกกัญชาเป็นตัวอย่าง   หรือหากสนใจก็สามารถมาศึกษาดูงานได้ที่โรงแรมเฮอร์มิเทจ แห่งนี้  ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของกัญชาได้เป็นอย่างดี   นายแพทย์ สำเริง กล่าว ฯ

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา