ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 17 มี.ค. 64 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา  อ.เมือง .นครราชสีมา ดร. ยลดา หวังศุภกิจโกศล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ได้มอบหมายให้ นาย วีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   เป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมกีฬาสีภายใน ลูกพระเกี้ยวเกมส์   ครั้งที่12 ในวันที่17 มีนาคม 2564  โดยมี  นาย ทนงค์ เขียวแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา  เป็นผู้กล่าวรายงาน   และในโอกาสนี้ยังได้ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “คีตะมวยไทย”  พร้อมทั้งได้นำ คณะครู อาจารย์ นำนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา  ออกกำลังกาย เต้นแอโรบิกด้วยท่าคีตะมวยไทย  เพื่อสุขภาพกายที่แข็งแรง และจิตใจที่แจ่มใส พร้อมร่วมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย

สำหรับ การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ ลูกพระเกี้ยวเกมส์”  ในทุกปีที่ผ่านมาจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจำทุกปีโดยในปีการศึกษา 2563 ได้มีการเลื่อนการแข่งขันมาตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19   และในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในครั้งที่ 12  ประจำปีการศึกษา 2563   โดยได้เริ่มดำเนินการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่  วันที่ 8 มีนาคม 2564  ได้มาจนถึง ณ  วันนี้   มีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน  เพื่อให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   ให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม เป็นหมู่คณะ  รู้จักแบ่งหน้าที่ในการทำงาน  มีความสามัคคีในหมู่คณะ   ให้นักเรียน นักกีฬา  รู้จักกฎกติกามารยาท รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  ในการแข่งขันกีฬา  และ  ให้นักเรียนนักกีฬา  แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง  ตามศักยภาพทางด้านทักษะกีฬา  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข   เพื่อแสดงออกถึงความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  ของ ครู  บุคลากร  นักเรียน  นักกีฬา  ทุกคน  ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน

มีการจัดแข่งขันกีฬาดังต่อไปนี้ คือ  กีฬาเทเบิลเทนนิส  กีฬาเปตอง  กีฬาเซปักตะกร้อ  กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาบาสเกตบอล  กีฬาฟุตซอล  กีฬาหมากฮอสไทย/หมากรุกไทย  กีฬาพื้นบ้าน ( มหาสนุก )  การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ ลูกพระเกี้ยวเกมส์”  ครั้งที่ 2 ประจำปีศึกษา 2563 ในครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ  จากคณะครู บุคลากร นักเรียน นักกีฬาทุกคนด้วยดี  โดยแบ่งเป็นคณะสีเป็น 3 สี  คือ  สีแดง ( ปาริชาติ ) สีน้ำเงิน ( พวงคราม ) สีเหลือง ( ราชพฤกษ์ ) ซึ่งมีครูบุคลากรจำนวน 48 คน  นักเรียนจำนวน 454 คน  รวม 502 คน   เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา