พื้นที่โฆษณา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริษัทเชิดชัยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายอัดคชา พรหมสูตร ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา หมายเลข 1 กลุ่มโคราชมหานคร นำผู้สมัครสมาชิกสภาฯ หมายเลข 1-6 ทั้ง 4 เขต เข้าพบ นายสุรวุฒิ เชิดชัย อดีตนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และอดีตหัวหน้าทีมกลุ่มประสาน มิตรพัฒนา ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทข้างต้น เพื่อขอรับฟังและสะท้อนปัญหา รวมทั้งแนวคิดและทิศทาง ในการบริหารเทศบาลนครในอนาคต  พร้อมทั้งนำเสนอนโยบาย  4 C ของกลุ่มโคราชมหานคร ในการบริหารและพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา

พื้นที่โฆษณา

ก่อนหน้านี้นายอัคคชา พรหมบุตร หัวหน้ากลุ่มโคราชมหานคร ได้พากลุ่มผู้สมัครเดินสายคารวะแนะนำตัว ผู้สมัครนายกฯ เบอร์ 1 ส.ท. เบอร์ 1 ถึง 6 กับพ่อค้านักธุรกิจผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีของเมืองโคราช โดนเริ่มต้นที่เฮียสุเทพ หรือนาย สุเทพ ณัฐกานต์กนก  ร้านทองกรุงเทพฯ ผู้บริหารเจ้าของตลาดแม่กิมเฮง นายสุวัฒน์ จึงวิวัฒนาภรณ์  เจ้าของกิจการ คิงส์ยนต์ นาย ชัยวัฒน์ วงศ์เบญจรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการนครชัยทัวร์, นายทรงศักดิ์ อุไรธรากุล เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในเครือ ปฐพีทอง นาย ธนพล ไตรบัญญัติกุลเจ้าของปั้มน้ำมัน  ป.ต.ท.โคราช บอร์ดผู้บริหารห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา เฮียอ็อด ผู้บริหารสีมาคอนโด และ นายศรรบ หล่อธราประเสริฐ สถานี บ.ข.ส.2 ไทยสงวนบริการ ฯลฯ

พื้นที่โฆษณา

นายอัดคชา ผู้สมัครนายกเทศมนตรี หมายเลข 1 กล่าวว่า การเดินสายนำผู้สมัครของกลุ่มโคราชมหานคร เข้าพบกับพ่อค้านักธุรกิจที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีของเมืองโคราช ก็เพื่อรับฟังการสะท้อนปัญหา หาแนวทางการบริหารเมือง พร้อมทั้งนำเสนอนโยบายของกลุ่มโคราชมหานคร ในการพัฒนาเทศบาลนครซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งขอคำอวยพร และสุดท้ายก็คือการเข้าพบกับนายสุรวุฒิ เชิดชัย อดีตนายกฯที่ถือเป็นต้นแบบของนายกเทศบาลนครโคราช ต้นแบบของการพัฒนาและการบริหาร

พื้นที่โฆษณา

“กลุ่มโคราชมหานครได้เสนอนโยบาย 4 C ที่สามารถทำได้จริงภายใน 90 วัน  คือนโยบาย 1.Clean การบริหารต้องสะอาดโปร่งใสและตรวจสอบได้ เทศบาลนครโคราชต้องเป็นเมืองที่สะอาดเรียบร้อย นโยบาย 2.Convenient สะดวกสบาย แก้ปัญหาพื้นผิวถนนไม่เรียบ  น้ำประปาไม่เพียงพอต่อการบริโภค ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยนำเสนอการแก้ไขปัญหาสร้างอุโมงค์น้ำใต้พื้นดินเพื่อเร่งระบายน้ำระบายน้ำ นโยบายที่  3.City of safety ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ต้องติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทั้ง 91 ชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสังคมในทุกมิติ”

“นโยบายสุดท้าย  4.Care คนในเขตเทศบาลนครต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ด้วยโครงการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา เร่งปรับภูมิทัศน์ และเพิ่มทางเดินทางบนถนนราชดำเนินให้ใหญ่ขึ้นเหมือนถนนข้าวสาร เพื่อจัดกิจกรรมถนนคนเดินทุกเสาร์-อาทิตย์ ให้มีการกระตุ้นการซื้อขายในเขตตัวเมืองเก่าและเพิ่มลานกิจกรรมให้คนเมืองให้กับเด็กและเยาวชน  ทั้งหมดกลุ่มโคราชมหานคร ขออาสารับใช้ซาวโคราช เพื่อยก ระดับเทศบาลให้ติดลำดับ 1 ใน 5 ของเทศบาลนคร 30 แห่งให้ได้”นายอัคคชา กล่าว

ด้านนายสุรวุฒิเปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้สมัครหลายกลุ่มเสนอตัวรับใช้พี่น้อง ประชาชนถือเป็นโอกาสดีของชาวโคราชที่ได้รับทราบและฟังนโยบายแนวคิดที่มีความหลากหลายในฐานะตนเคยเป็นนายกหลายสมัย ขอฝากผู้สมัครทุกคน ให้มีความตั้งใจฟัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า เพื่อเติมเต็มความสุขให้ก้ชาวโคราช ส่วนตนจะเลือกใครนั้นก็ต้องพิจาร ณานโยบายก่อน ว่าใครเสนอนโบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนซึ่งมีความต้องการที่หลากหลาย สิ่งที่ผู้สมัครต้องดำเนินการก็คงต้อง รับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนรอบด้าน เพื่อสามารถแก้ปัญหาได้ทุกมิติอย่างมีประ สิทธิภาพ สุดท้ายก็ขอให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อเลือกคนดีเข้ามาพัฒนาเทศบาลนครโคราขสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา