พื้นที่โฆษณา

หลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประกาศรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ครบทุกคน “กลุ่มโคราชเพื่อโคราช” นำโดย “หมอโจ้”เภสัชกรจักริน เชิดฉาย อดีต ประธานหอการค้า จ.นครราชสีมา 2 สมัย ผู้สมัครนายกเทศมนตรี เบอร์ 3 พร้อมทีม สท.เบอร์ 13-18 และทีมที่ปรึกษา ได้จัดริ้วขบวนขับเคลื่อนออกจากศูนย์ประสานงาน มุ่งหน้าไปยังลานอนุสวรีย์ท่านท้าวสุรนารีย์(ย่าโม) เพื่อสักการะ นั่งรถสลับกับการเดินขอคะแนนเสียง ในสถานที่ต่างๆทั่วเมืองโคราช

พื้นที่โฆษณา

.เภสัชกรจักริน กล่าวว่า “ผมตัดสินใจที่จะลงชิงนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา มากว่า 3 ปีแล้ว และได้ลงพื้นที่ชุมชนพบปะพี่น้องประชาชนกว่า 2 ปีเพื่อแสดงเจตนารมณ์ ขอโอกาสพี่น้องประชาชนคนในเขตเทศบาล  สิ่งที่ผมตัดสินใจมาลงครั้งนี้ เพราะเทศบาลโคราชควรจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้มากว่านี้  เพราะหลายๆคนที่ได้พูดคุยก็นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เราเสียโอกาสเมืองอยู่กับที่มานาน ทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง และมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่คิดแบบเรา”

พื้นที่โฆษณา

.“ปัญหาของเทศบาลโคราชมาถึงวันนี้ไปแตะตรงไหนมีปัญหาหมด ความสวยงามภูมิทัศน์ต่างๆไม่มีเลย ทั้งคูเมือง ลานย่าโม สวนรัก ที่เป็นหน้าตาของคนโคราชที่ควรจะสวยงามกลับดูไม่ได้เลย ไม่มีระเบียบ สาธารณูปโภคพื้นฐานไม่ได้มาตรฐาน ถนนในเมืองเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ำประปาไหลบ้างไม่ไหลบ้างและน้ำไม่มีคุณภาพ การบริการสาธารณะตรงนี้มีปัญหาจริงๆ”

พื้นที่โฆษณา

.“อยากให้พี่น้องชาวเทศบาลนครโคราช มาร่วมกันพัฒนาเมือง เพื่อสร้างเมืองโคราชเป็นสมาร์ทซิตี้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจดี ประชาชนในเขตเทศบาลมีงานทำ ด้วยการบริหารเทศบาลที่โปร่งใส ไร้เงินทอน ขอยืนยันว่าทุกนโยบายที่นำเสนอต่อพี่น้องประชาชน เป็นนโยบายที่ทำได้ ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน  วันที่ 28 มีนาเชิญพี่น้องเข้าคูหา กาเบอร์ 3 และสมาชิกเบอร์ 13-18 ยกทีมเพื่อเข้าไปทำงานแทนท่าน”  เภสัชกรจักรินกล่าว

ทีมข่าวMC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา

.