พื้นที่โฆษณา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ดร.ยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายมนัส ศรีบงกช ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลวันมะขามเทศและงานกาชาดอำเภอโนนไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี โดยมีนายสมชาย  อำพันกาญจน์ นายอำเภอโนนไทย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอโนนไทยทุกภาคส่วนและพี่น้องชาวโนนไทยให้การต้อนรับในพิธีเปิดงานอย่างมากมาย

พื้นที่โฆษณา

สำหรับงาน”วันมะขามเทศอำเภอโนนไทย”มีกิจกรรมในพิธีเปิดงาน ประกอบด้วย การออกร้านกิ่งกาชาดอำเภอโนนไทย ,  กิจกรรมออกร้านสินค้า OTOP ของดีอำเภอโนนไทย , การประกวดมะขามเทศ , กิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง โดยได้มอบรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดมะขามเทศ พร้อมทั้งรับชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์และเยี่ยมชมนิทรรศการและชมมะขามเทศที่ได้รับรางวัล

พื้นที่โฆษณา

งานนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอโนนไทย และเป็นการกระตุ้นสร้างการรับรู้พืชเศรษฐกิจของอำเภอโนนไทย นั่นคือ มะขามเทศ (ยักษ์) ชื่อพันธ์“เพชรโนนไทย” ให้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปัจจุบันมีพี่น้องชาวโนนไทยปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ กว่า 10 ตำบลในอำเภอโนนไทย และเป็นอำเภอเดียวในประเทศไทยที่จัดงานเทศกาลวันมะขามเทศขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ในปีนี้

พื้นที่โฆษณา

การจัดงานเทศกาลวันมะขามเทศและงานกาชาดอำเภอโนนไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19 -21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการและเลือกซื้อสินค้า OTOP กลุ่มต่างๆ ,การประกวดผัดหมี่ / การประกวดการตำมะขามเทศ ,การประกวดการทำอาหารอีสาน , การประกวดแพะ ลูกผสมสวยงาม และชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์และโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อย่างไรก็ตามการจัดงานนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา Covid-19 อย่างเคร่งครัด

Cr:ปชส.อบจ.นม ทีมข่าวMC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา