พื้นที่โฆษณา

วันที่ 18ก.พ.64 ที่ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงและผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา   จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  สำนักนายกรัฐมนตรี    ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เป็นกรณีบาดเจ็บสาหัส จำนวน 3 ราย รายละ 200,000 บาท กรณีบาดเจ็บไม่สาหัส จำนวน 9 ราย รายละ 100,000 บาท และกรณีทรัพย์สินเสียหาย จำนวน 12 ราย รายละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,560,000 บาท รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เป็นค่าจัดการศพ จำนวน 1 ราย  เงินทุนยังชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ค่าวัสดุในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเรือน เสียหายทั้งหลัง และค่าเครื่องอุปโภค และเครื่องใช้อื่นๆ ที่จำเป็นแก่ครอบครัว กรณีบ้านเรือน เสียหายทั้งหลัง เป็นเงิน 315,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,875,000 บาท

พื้นที่โฆษณา

นายวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า  ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงประชาชน เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ทำให้มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เป็นจำนวนมาก และเกิดเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563ณ บ้านเลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง จังหวัดนครราชสีมาพร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วในเบื้องต้น แต่ผู้ประสบภัยยังคงได้รับ ความเดือดร้อนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งครั้งที่ 1 โดยเห็นชอบให้ความช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต จำนวน 27 ราย (ไม่รวมผู้ก่อเหตุและคู่กรณี) รายละ 1,000,000 บาท กรณีบาดเจ็บสาหัส จำนวน 23 ราย (ไม่รวมผู้ก่อเหตุและคู่กรณี) รายละ 200,000 บาท และกรณีบาดเจ็บไม่สาหัส จำนวน 57 ราย รายละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,360,000 บาท

พื้นที่โฆษณา

ทั้งนี้ตลอด1ปีที่ผ่านมาทางจังหวัดได้หาเงินกองทุนต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงดังกล่าว โดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเข้ารับมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้เป็นกลุ่มที่เพิ่มเติม และทางจังหวัดได้เสนอขอเงินช่วยเหลือ เนื่องจากในช่วงเวลาที่เกิดเหตุไม่มีข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ เพราะบางรายรักษาหายก็เดินทางออกนอกพื้นที่กลับภูมิลำเนา ทันที ซึ่งเมื่อทางจังหวัดทราบข้อมูลว่ามีกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจึงประสานขอเงินกองทุนช่วยเหลือจากสำนักนายกรัฐมนตรีทันทีเพื่อเยียวยา กลุ่มนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายที่ได้รับการช่วยเหลือ หลังจากนี้ทางจังหวัดจะติดตามผู้ที่ยังรักษาไม่หายรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทายาทผู้ประสบเหตุต่อไป 

พื้นที่โฆษรา

“ที่ผ่านมาการช่วยเหลือทายาทนั้นเราได้ช่วยเหลือให้บรรจุเข้ารับราชการทหารแล้ว จำนวน 25 ราย  ตำรวจ  5  ราย  การรถไฟ เป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ราย แต่รอดำเนินการต่อเพื่อให้บรรจุเป็น ลูกจ้างประจำ  สำหรับทางการศึกษา ได้มีการเสนอให้พิจารณาบรรจุ ให้ความช่วยเหลือแล้ว อย่างน้อย 3 ราย” นายวิเชียร กล่าว

Cr:ปชส.นม ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา