พระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  วัดพระนารายณ์มหาราช  วรวิหาร  ซึ่งเป็นพระผู้นำคณะธุดงค์น้อยของหลวงตาอ้วนกับหลวงตาสูง  ประกอบด้วย พระครูโกวิทกิตติสาร เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  พระครูวินัยธรสันติพงษ์ ( ต้องตา ทองวิเศษ ) พร้อมทั้งคณะสงฆ์     กล่าวว่า  การออกธุดงค์ของ พระธุดงค์ของ จ.นครราชสีมา โดย หลวงตาอ้วนกับหลวงตาผอม พร้อมทั้งคณะสงฆ์นั้น  มีวัตถุประสงค์ในการออกจาริกเพื่อ เป็นการฝึกฝนความอดทน ในด้านศักยภาพและทางด้านจิตภาพ  เพื่อให้ภิกษุสงฆ์เหล่านั้นมีความอดทน  ได้มีความเพียรคือความขยัน  และได้มีสติความสมบูรณ์แห่งการกระทำทั้งหมด    ซึ่งการบวชเข้ามาเป็นพระภิกษุนั้นมีวิธีการหลายอย่างในการฝึก  ซึ่งการฝึกธุดงค์นั้นก็เป็นการใช้ธรรมชาติซึ่งเป็นเส้นทางระยะไกลนั้น  เดินทางให้บรรลุถึงเป้าหมาย  ใช้สถานที่ที่พัก เช่น ป่าช้า หรือป่าทั่วไป   หรือบางครั้งต้องไปเผชิญกับความทุระกันดาร   เจอกับสภาพทั้งหนาว ทั้งร้อน  เจอกับทั้ง 3 ฤดูกาล  ซึ่งนั้นก็คือครูสอนให้กับพระได้เกิดความเข้มแข็ง  ความอดทน

สำหรับการธุดงค์ในครั้งนี้ได้มีการเริ่มโครงการมาตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเริ่มต้นที่วัดพระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  จากนั้นได้เดินมาตามเส้นทางออกมาที่อำเภอเสมิง แล้วเดินต่อมาที่ดอยอินทนนท์  จากนั้นเดินลงมาที่จอมทอง  มาที่เหวียงหนองหล่อง    และเดินต่อมาที่ เถิน ลี้ ทุ่งเสลี่ยง  ที่สวรรคโลก  ที่ศรีนคร  พิชัย  ที่ชาติตระการ  ที่นครไทย  มาจนถึงเขาค้อเพชรบูรณ์   มาน้ำหนาว  และเดินผ่านมาที่ จ.ขอนแก่น  จ.ชัยภูมิ  กระทั้งเดินมาจนถึงเมืองโคราช  ซึ่งใช้เวลา 25 วันในการออกจาริกธุดงค์ในครั้งนี้  ทั้งนี้การกระทำทุกอย่างนั้นมีผล  ซึ่งเราเชื่อว่า การที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรความดีมา  ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 64 นั้น  ในการออกเดินธุดงค์นั้นไม่เป็นเพียงแค่การเดินเฉย ๆ  เพราะการเดินในแต่ละย่างก้าวนั้นเป็นการเดินไปสวดมนต์ไปด้วยพักแรมที่ใดก็สวดมนต์ที่นั้นทั้งเวลาเช้าเวลาเย็น   มีการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งปวง ดังนั้นเมื่อเราได้ใช้กายของเราในการประกอบความดีแล้ว   และเราในฐานะของลูกหลานย่าโมจึงได้มาสวดมาติกา บังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของท่าน    

พระครูวินัยธรสันติพงษ์ ( ต้องตา ทองวิเศษ ) กล่าวว่า  ภายหลังจากที่ พระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  วัดพระนารายณ์มหาราช  วรวิหาร  ซึ่งเป็นพระผู้นำคณะธุดงค์น้อยของหลวงตาอ้วนกับหลวงตาสูง  และ พระครูโกวิทกิตติสาร เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  พระครูวินัยธรสันติพงษ์ ( ต้องตา ทองวิเศษ ) พร้อมทั้งคณะสงฆ์ ได้เดินธุดงค์จาริกไปตามสถานที่ต่าง ๆ  ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 64  เป็นระยะทางกว่า 500 กิโลเมตร แล้ว วันนี้ได้ธุดงค์กลับมายังมาตุภูมิ ดังนั้นในโอกาสนี้จึงได้มาประกอบพิธีสวดมาติกา บังสุกุล อุทิศส่วนกุศล ให้กับคุณย่าโม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนโคราช และนอกจากนี้ยังจะได้น้อมจิตแผ่เมตตาอธิษฐานจิต ขอให้ความสงบสุขจงบังเกิดแต่คนโคราช  และพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วย

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา