นาย ประสิทธิ์ เชิดโคกสูง ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง หมายเลข 4 กลุ่มรักโคกสูง ซึ่งมีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง ( ส.ท. )  ทั้ง 2 เขต เบอร์ 2,3,4,5,6,7   เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า สำหรับตนเองนั้นอดียเคยเป็นนายก อบต.โคกสูง ที่ผ่านมา ซึ่งตนเองเป็นนายกคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน แล้วก็มายกฐานะเป็นเทศบาลตำบลโคกสูง   ซึ่งจุดมุ้งหมายของตนเองและทางกลุ่มรักโคกสูง ที่มาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง ในครั้งนี้  สืบเนื่องมาจากประเด็นเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้าน  โดยเฉพาะในเรื่องของแหล่งน้ำ การประปา  หรือชีวิตด้านความเป็นอยู่  และอีกหลาย ๆ เรื่องที่เกิดขึ้นภายในตำบลโคกสูง  ซึ่งตนเองและทางกลุ่มอยากจะเข้ามาช่วยแก้ไข  ปัญหาดังกล่าวให้กับชาวบ้าน โดยเฉพาะที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้นตนเองและทีมงาน  มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโคกสูง  ยืนยันว่าตนเองและกลุ่มรักโคกสูง จะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน  เพราะทางกลุ่มเองมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง  ที่จะเข้ามาช่วยชาวบ้านหากทุกคนมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง

สำหรับนโยบายต่าง ๆ นั้นตนเองมองว่า  อยู่ที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลักในการนำเอามาเป็นนโยบายแก้ไขปัญหา  เพื่อเสริมสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชน เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป  นั้นคือจุดมุ่งหมายที่ทางกลุ่มรักโคกสูง จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลโคกสูง โดยเฉพาะปัญหาต่าง ๆ ๆที่มีอยู่มากมาย  ดังนั้นตนเองอยากพี่น้องประชาชนชาวตำบลโคกสูงหากต้องการการเปลี่ยนแปลง  ขอให้โอกาสตนเองพร้อมทั้งคณะ ได้เข้ามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน

ไพฑูรย์ คาบพิมาย ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา