การประชุมสภา อบจ.นครราชสีมา ครั้งแรก “ผู้ว่าฯ วิเชียร”เดินทางมาเป็นสักขีพยานในการเปิดประชุมสภาฯ อย่างเป็นทางการ โดยมี นางยลดาฯ  นายก อบจ.ร่วมต้อนรับ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก เพราะในครั้งนี้มีการเลือกตั้งประธาน รองประธาน และ เลขานุการ สภา ด้วย “รักชาติ กิริวัฒนศักด์”ส.อบจ.สูงเนิน อดีตผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยคว้าตำแหน่งประธานสภาฯตามสัญญาพันธมิตร “สมพร จินตนามณีรัตน์”ส.อบจ.โนนสูง โฆษก สส.นายวิรัช รัตนเศรษฐ แห่งพรรคพลังประชารัฐ เป็นรองประธานสภาฯคนที่ 1 และนายศิริพงศ์  มกรพงศ์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว คนสนิทของนายประเสริฐ จันทรรวงทอง สส.โคราช และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ตามโผที่วางไว้

โดยเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 64 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นสักขีพยานในการประชุมสภาครั้งแรก หลังกกต.กลางประการศรับรองผลการเลือกตั้งจาก โดยมี นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ. จำนวน 43 เขตที่ผ่านการรับรอง โดยยังคงเหลืออีก 5 เขต ที่รอการตรวจสอบจาก กกต.ที่มีปัญหาหลังการเลือกตั้ง

พื้นที่โฆษณา

นายวิเชียรฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า แสดงความยินดีกับ ส.อบจ.นครราชสีมา ทุกคนที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่อันสำคัญนี้ ในนามของ จ.นครราชสีมา ยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินการของ อบจ.นครราชสีมา ในทุกด้าน เพราะการพัฒนาจังหวัด จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ จ.นครราชสีมา ได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสภา อบจ.นครราชสีมา ทำหน้าที่อันสำคัญนี้ เพื่อพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป” ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวในท้ายสุด    

พื้นที่โฆษณา

ต่อมานายสถาพร  โชติกลาง ส.อบจ.อ.โนนสูงเขต 1 นั่งบัลลังก์ทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว นำสมาชิกสภาฯร่วมปฏิญาณตน จากนั้นจึงเริ่มการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และ เลขานุการสภาฯ ก่อนมีมติเอกฉันท์แบบไร้คู่แข่ง นายรักชาติ  กิริวัฒนศักดิ์ ส.อบจ.อ.สูงเนิน นั่งแท่นประธานสภาฯ นายสมพร  จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2 รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง  นายศิริพงศ์  มกรพงศ์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1 รองประธานสภาฯ คนที่สอง นายณัฏฐพัชร์  อนิวัตกูลชัย ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 1 เลขานุการสภาฯ โดยที่ประชุมได้มีมติกำหนดให้วันที่ 4 ส.ค. 64  เป็นวันเริ่มสมัยการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 และ กำหนดให้วันที่ 18 ก.พ. 2565 เป็นวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

พื้นที่โฆษณา

นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาฯ อบจ.โคราชกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ต้องขอบคุณสมาชิกสภาฯที่เสนอชื่อตนเข้ารับตำแหน่งประธานฯ นับเป็นอีกครั้งที่ตนได้กลับมาดำรงตำแหน่งนี้ ที่นับเป็นตำแหน่งสำคัญในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา  ในเรื่องของการออกกฎระเบียบเพื่อการพัฒนาเมืองโคราชในทุกมิติ โดยจะเปิดรับฟังเสียงของสมาชิกที่นำความเดือดร้อนของประชาชนมานำเสนอต่อสภาฯอันเป็นการกระตุ้นฝ่ายบริหารในทำหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคนโคราชทั้ง 32 อำเภอ ซึ่งสภาฯมีสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่เกินครึ่งคือ 26 คน ซึ่งก็ต้องมีการปรับทิศทางการทำหน้าที่ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นอีกด้วย

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา