ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ ซึ่งได้มีการแพร่ระบาดออกไปในหลายจังหวัดของประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก ตัวเลขของผู้ติดเชื้อยืนยัน ทั้งประเทศยอดทะลุกว่าหมื่นราย  ทำให้พี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพต่างก็ ได้รับผลกระทบกันเป็นวงกว้าง   

รวมทั้ง เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่นเดียวกัน เนื่องจากไม่สามารถนำสินค้าของตนเองออกไปจำหน่ายได้ตามปกติ เนื่องจากมีหลายพื้นที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดง  และอีกหลายพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยง  ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายส้มโอได้ตามปกติ

จากปัญหาดังกล่าว ทาง ผศ.ดร. จุรีภรณ์ เมฆินไกรลาศ   ( หรือที่ชาวบ้านในพื้นที่รู้จักกันดีในนาม ดร.ง่วน )  ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีของชาวบ้านในพื้นที่ อ.สีคิ้ว ว่าเป็น นักธุรกิจใจบุญที่ชอบช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เสมอ  ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ  จึงได้รับซื้อส้มโอจากเกษตรกรเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน  และเพื่อให้เกษตรกรได้มีรายได้จากการจำหน่ายส้มโอในครั้งนี้     

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา