วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่สถานีควบคุมไฟป่าวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จิตอาสา 904 ร่วมกับ นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว นายศักดา ปทุมมา หัวน้าสถานีควบคุมไฟป่าวังน้ำเขียว พ.อ.อ.ประพรรธน์ แก้วจันทึก หัวหน้าสถานีโทรคมนาคม เขาสลัดได กองทัพอากาศ และ จิตอาสาภาคประชาชนร่วมกัน สนับสนุนมอบอุปกรณ์การดับไฟป่า พร้อมร่วมชมการสาธิตการดับไฟป่า และร่วมปฏิบัติ

เนื่องจากในช่วงนี้ สภาพอากาศหนาวเย็น อากาศแห้งก่อให้เกิดไฟไหม้ป่าเหมือนทุกปี ที่ผ่านมา ซึ่งจิตอาสาเล็งเห็นความสำคัญในกรณีนี้ เพราะปีที่แล้ว ผืนป่าทับลาน ถูกไฟป่าไหม้ใหญ่ ส่งผลให้ป่าถูกทำลายอย่างมาก จึงได้ช่วยกันสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า

นาย พงษ์เทพ  มาลาชาสิงห์ กล่าวว่า เมื่อปีที่แล้วสถานการณ์ไฟป่าทั้งที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแก่งชาติทับลานมีความรุนแรง ก่อให้เกิดมลพิษและความเสียหายต่อผืนป่าส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของอำเภอวังน้ำเขียว ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีอากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย  ทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวได้ตระหนักถึงปัญหา จึงได้ตัดหาชุดอุปกรณ์ป้องกันไฟป่ามามอบให้สถานีควบคุมไฟป่าวังน้ำเขียว เพื่อจะได้มีเครื่องมือที่พร้อมและพอเพียง ซึ่งคาดว่าปีนี้สถานการณ์อาจจะมีความรุนแรงได้ถ้ามีภัยแล้งอย่างรุนแรง และเป็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการปกป้องผืนป่าของประเทศ

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา