นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ หรือ “หรือนายกแก้ว ด๊ะดาด”ผู้สมัครนายก อบจ.โคราช หมายเลข 4 หาเสียงนำเสนอนโยบาย จัดตั้ง”อบจ.24hr Connect คนโคราช เชื่อมต่อ ติดตาม ตรวจสอบได้ตลอด รวม 10 ด้านกำกับในการบริหาร อบจ.ยุคใหม่ พร้อมนำเสนอนโยบายเร่งด่วนในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานคนโคราช “1 หมู่บ้าน,ตำบล,อำเภอ มี 1 ลานตากข้าว,โรงอบ,ตลาดกลางจำน่ายผลผลิตทางการเกษตรโดยตรง และผลักดันระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อต่างอำเภอ สร้างทางจักรยาน/มอร์เตอร์ไซค์ในทุกพื้นที่ ,พร้อมให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประชาชน ให้คอยดูแลชาวบ้านตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเหมือน”สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว”ในทุกอำเภอ พร้อมจัดตั้งอาสาสมัครบริบาลผู้สูงอายุและคนพิการ ยืนยันตอกย้ำกับผู้สื่อข่าวว่า”ผมจะทำทันทีใน 4 เดือนแรก ทำจริง และทำทันที”

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้สมัครนายก อบจ.โคราช หมายเลข 4 ที่โรงแรมสบายโฮเตล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  นายวิฑูร ชาติปฏิมาพงษ์ ผู้สมัครนายก อบจ.โคราช เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า หลังได้รับการรับรองให้เป็นผู้สมัครอย่างถูกต้องของ กกต.จังหวัด นครราชสีมา ตนได้สั่งให้ทีมงานจัดตั้งในการใช้สื่ออีเลคโทนิกส์ หาเสียงในนามของตนอย่างเต็มรูปแบบ โดยเปิดเพจในชื่อ วิฑูร ชาติปฏิมาพงษ์ เพื่อการสื่อสารและนำเสนอผลงานต่างๆ ในอดีต พร้อมทั้งนำนโยบาย ที่จะนำมาหาเสียงในการเลือกตั้งในครั้งนี้ นอกจากนั้นยังใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับแฟนคลัป และตอบข้อซักถามกับประชาชนที่แวะเข้าเยี่ยมชมเวปเพจ ในหลายๆเรื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และก่อนลงพื้นที่ในต่างอำเภอ ก็มีการแจ้งให้ประชาชนในอำเภอนั้นๆได้รับทราบ เพื่อร่วมทำกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการรวมตัวเพื่อรับฟังการปราศรัยหาเสียง

นายวิฑูรกล่าวว่าโดยนโยบายทั้งสิบข้อของตน ข้อแรกจะมีการให้พี่น้องท้องถิ่นคือ ประชาชน เทศบาล อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้านคิดโครงการต่างๆ ส่วน อบจ.ก็จะมีการตั้งงบประมาณลงไปทำ ข้อที่ 2 เป็นโครงการถนนปลอดภัย จะเร่งซ่อมสร้างถนน เพิ่มเส้นทางจักรยานและมอร์เตอร์ให้ครบครับ  ข้อที่ 3 โครงการน้ำแก้จน จัดสร้างแก้มลิงเก็บน้ำ ทำฝายป้องกันน้ำท่วม พร้อมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รวมทั้งน้ำใต้ดิน มีเป้าหมายส่งถึงนาทุกแปลง ข้อที่ 4 ส่งเสริมเด็กก่อนวัยรียนให้มีทักษะสมอง(EF)ผลักดันให้เยาวชนค้นหาศักยภาพของตัวเอง คิดเป็น ทำงานเป็น แก้ไขปัญหาเป็น ผ่านการฝึกงานจริง คืนครูให้กับนักเรียน เพื่อลดการจัดทำเอกสาร ข้อที่ 5 ผลักดันคนโคราชสู่โอลิมปิก โดยสร้างสนามกีฬาทุกอำเภอ ส่งเสริมกีฬาแบบ 1 ตำบล 2 การกีฬา (ประเภท ลู่และลาน)

“สำหรับ นโยบายข้อที่ 6 ผมจะ ผลักดันค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับความเสียสละและทุมเท ให้กับอาสากรรมการหมู่บ้าน(อกม.) อสม.-อพปร.-ตำรวจบ้าน-กลุ่มพัฒนาสตรี-จิตอาสา-ให้มีค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น นโยบายข้อที่ 7 ยกระดับการจัดงาน “เที่ยวโคราช  ด๊ะดาดของดี” สู่สากล เป้าหมายพื้นฟูเศรษฐกิจของเมืองโคราช ให้ผลประโยชน์ตกอยู่ในมือคนโคราช  นโยบายข้อที่ 8 จุดหมายของนักท่องเที่ยว แบบ 1 อำเภอ 1 Landmark โดยจัดสร้างและบริหาร “Korat  City  Museum “เพื่อจัดแสดงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ของเมืองโคราช นโยบายที่ 9 ให้มีตลาดเกษียณสุข โดยจ้างผู้สูงอายุทำงานแบบกิจกรรมป้องกันโรคผู้สูงอายุ สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลประตำบล ให้จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ และนโยบายสุดท้ายก็คือ การจัดตั้ง”แอพฯ อบจ.Connect บนมือถือ เพื่อเชื่อมต่อ และตรวจสอบ นโยบายที่กล่าวมาทั้ง 9 ข้อ เพื่อเป็นการยืนยันว่าผมจะทำได้จริง และทำทันที “นายวิฑูร ผู้สมัครหมายเลข 4 กล่าวกับผู้สื่อข่าว

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน จากจังหวัดนครราชสีมา