เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.40 น. นายสุนทร สุวรรณชาติ ประธานบริหารตลาดสุรนคร ยุคใหม่ พร้อม พ่อค้า-แม่ค้าและชาวบ้านกลุ่มพลังมวลชนทุกสาขาอาชีพ สวมเสื้อสีเหลืองกว่า 800 คนเดินทางมาสักการะท้าวสุรนารี(ย่าโม)เพื่อแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกลุ่มพลังเหล่านั้นต่างพากันถือพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 รวมทั้งพระบรมวงศ์ษานุวงศ์ ที่บริเวณด้านข้างของอนุสาวรีย์

นายสุนทร สุวรรณชาติ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรวมพลังชาวโคราชเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คนไทยต่างศรัทธาเคารพรัก โดยโดยพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์มีบุญคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า พระองค์ท่าน ทรงงานหนัก อุทิศพระวรกายช่วยเหลือราษฎรไทย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดรัชสมัยของพระองค์ มีโครงการพระราชดำหริต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการฝนหลวง ฯลฯ โดยในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้ทรงดำเนินงานสานต่อ และล่าสุดได้ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อรถตรวจเชื้อโควิท 2019 ให้กับกระทรวงสาธาณสุข เพื่อทำลายเชื้อโรคดังกล่าวในดินแดนที่ห่างไกล

“การจัดกิจกรรมในวันนี้จึงเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณอันหาที่สุดมิได เราคนไทยต้องรู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราคนไทยต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรบของกฎหมาย เราคนไทย ต้องรักบ้านเรา รักพี่น้องร่วมชาติ เราคนไทยต้องรู้รัดสามัคคีทำความดี เราคนไทยร่วมปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต” นายสุนทรกล่าว

“อยากบอกฝากไปยังน้องๆเยาวชน ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ที่ยังเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับความสำคัญและความเป็นมาเป็นไปของสถาบันพระมหากษัตริย์ว่ามีความสำคัญกับจิตของคนไทยอย่างไร ทำไมคนไทยและคนต่างชาติถึงยังเทอดทุนบูชา มอบความรักความศรัทธาด้วยใจและกาย ให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต เราต้องค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลให้ครบรอบด้าน หรือสอบถามญาติผู้ใหญ่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายก็จะได้รู้ความจริง อย่าหลงเชื่อหนังสือ หรือ ตำราบางเล่มที่เขียนบิดเบือนใส่ร้ายสถาบันเพื่อทำลายศรัทธาของประชาชนคนไทย”นายสุนทรกล่าวฝากไปถึงเยาวชนทุกคน

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน