การเมืองท้องถิ่นโคราชคึกคัก นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้สมัครนายก อบจ.โคราช หมายเลข 3 โชว์วิสัยทัศน์ “หมอแหยงรีเทิร์น”กับองค์กรภาคประชาชน ย้ำเดินหน้าปฏิรูป อบจ.โคราช ด้วยนโยบาย “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล บริหารโปร่งใส ร่วมใจรักษ์โคราช” จัดตั้งสภาประชาชน การเมืองสีขาว โคราชสีเขียว ให้มีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงบประมาณกว่า 4 พันล้าน ย้ำสภาต้องเป็นเขตปลอดผู้รับเหมา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน  2563 ที่โรงแรมแคนทารี่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายแพทย์สำเริงแหยงกระโทก หรือ “หมอแหยง” อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา และอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้สมัครรับการเลือกตั้งนายก อบจนครราชสีมา หมายเลข 3 และหัวหน้า “กลุ่มรักษ์โคราช” จัดกิจกรรม “หมอแหยงรีเทิร์น” ปฏิรูป อบจ.ด้วยสภาประชาชน โดยมีนายพิเชฐ พัฒนโชติ อดีตรอง ประธานวุฒิสภา คนที่ 1 และนายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ อดีต สส.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) และอดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาอบจ.นครราชสีมา โดยมีกลุ่มองค์กรภาคประชาชน ได้แก่แกนนำ กลุ่มชาวพุทธจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มผู้พิการนครราชสีมา,กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา,กลุ่มเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังจำนวนกว่า 50 คน

นายแพทย์สำเริง กล่าวว่า อบจ.โคราช เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท) ที่ใหญ่และมีงบประมาณมากที่สุดในภูมิภาคเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของ “กลุ่มรักษ์โคราช” “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล บริหารโปร่งใส ร่วมใจรักษ์โครช” ตอบโจทย์เป้าหมายคือ 1.การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 2.ด้านการสาธารณสุข 3.การศึกษา 4.การสวัสดิการสังคม5.ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม6.การเกษตร 7.การท่องเที่ยวและบริการ 8.การกีฬาและนันทนาการ 9.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10โครงสร้างพื้นฐาน 11.ศาสนาและวัฒนธรรม และ 12.ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

“นโยบายทั้ง 12 ด้านจะต้องกำกับด้วย 3 เรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญด้วยการปฏิรูปการเมืองให้เกิดขึ้นโดยมีองค์สำคัญของ อบจ.ก็คือ สภาประชาชน –การเมืองสีขาว-โคราชสีเขียว โดยสภาประชาชนที่จัดตั้งขึ้นจะประกอบไปด้วยกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ ทั้ง 11 กลุ่ม(ดูตามภาพ-คลิป)) จำนวน 100 คน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาเมืองโคราช ให้การบริหารของ อบจ.โคราช เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ทั้ง32 อำเภอซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถตัดวงจรในที่สุดการทุจริตคอรัปชั่น ให้หมดสิ้นไปจากการเมืองท้องถิ่น”นายแพทย์สำเริงกล่าว

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน