วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. ที่ ลาน Wonderground ชั้นใต้ดิน เดอะมอลล์ นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “โต้คารมมัธยมโคราช” ปี 2 โดยมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมโต้คารม จำนวน 16 ทีม เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย อนุรักษ์การโต้วาที ให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกในทางสร้างสรรค์ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31, ผู้บริหารศูนย์การค้า เดอะมอลล์นครราชสีมา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้เข้าร่วมแข่งขันฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

 ในส่วนของ อบจ.นครราชสีมา ส่งนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดฯ เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 7 ทีม ประกอบด้วย ทีม NTU School จากโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์, ทีม ลูกพระเกี้ยวน้อย จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา, ทีม บัวใหญ่พาที จากโรงเรียนบัวใหญ่, ทีม ลูก ป.ช.น. จากโรงเรียนวัดประชานิมิตร, ทีม มะค่าพาที จากโรงเรียนมะค่าวิทยา, ทีม ค.บ.มอสูง จากโรงเรียนครบุรี และ ทีม ศรีจะนาศะ โรงเรียนสูงเนิน

Cr:ปชส.อบจ.นม สำนักข่าว MC.news.com รายงาน