พื้นที่โฆษณา

สภาอุตสาหกรรมโคราช ร่วมมือภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังจัดงานยักษ์ “Northeast TECH Thailand 2020”และ“Agro FEX 2020”หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากพิษโรคติดเชื้อโควิด-2019 ระบาด คาดเม็ดเงินสะพัดกว่า 1,500 ล้านบาท เชิญสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กับ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประชันวิสัยทัศน์ ในเรื่องการฟื้นเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.ที่ลานหน้าโรงภาพยนตร์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน “Northeast TECH Thailand 2020”และ“Agro FEX 2020”ที่จัดขึ้นโดยพันธมิตรของสภาอุตสาหกรรมนครราชสีมา โดยมีนางสาวอุบลรัตน์ บุญประสาทสุข และ นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมนครราชสีมา พร้อมด้วยนางสาวสุรัสสานุ์  ผอ.สำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการภาคตะวันเฉียงเหนือ เข้าร่วมแถลงโดยงานจะเริ่มขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-2 พ.ย. 2563 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพล่าซ่านครราชสีมา

งานนิทรรศการ “Northeast TECH Thailand 2020”และ“Agro FEX 2020”โดยงานแรกได้รับความร่วมมืจากกระทรวงอุตสาหกรรม,สมาคมส่งเสริมรับช่วงการผลิตไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,จังหวัดนครราชสีมา,เทคโนธานี ม.เทคโนโลยีสุรนารี(มทส) ,สถาบันไทย-เยอรมัน,สำนักงพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย,สำนักงานส่งเสริมการลงทุนBOI,สำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการภาคตะวันเฉียงเหนือ(ทีเส็ป)พร้อมทั้ง องค์กรภาคเอกชนอื่นๆ และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพล่าซ่าโคราช

โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย มีการแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ,การแสดงยานยนต์ไฟฟ้า,การแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการสัมมนาทางวิชาการให้ความรู้กับผู้ประกอบการ และการประชุมหารือเพื่อประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม กับ ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมอุตสาหกรรม มีการจัดกิจกรรมตลาดออนไลน์กับต่างประเทศ เพื่อช่วยผู้ประกอบการเพิ่มยอดขายรวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ ในสถานการณ์โรคโควิดมีการระบาด โดยในวันที่ 30 ตุลาคม ได้รับเกียรติจากนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมการปาฐกถาพิเศษในเรื่องของเศรษฐกิจ

พื้นที่โฆษณา

ส่วนงาน“Agro FEX 2020” จะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมในด้านการเกษตร ซึ่งปีนี้นับเป็นปีแรกที่ทางสภาอุตสาหกรรมได้จัดขึ้น โดยผลิตผลทางการเกษตรที่สามารถนำมาผลิตเป็นอุตสาหกรรมในด้านอาหาร กลุ่มผู้ผลิตข้าว มันสำปะหลัง น้ำตาล สินค้ากลุ่มอาหารแปรรูป ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นกระทรวงพาณิชย์,กรมการค้าภายใน,สถาบันผู้ประกอบการค้ายุคใหม่,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,ฯลฯ โดยในงานจะมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจอีสาน” และการสัมมนาในหัวเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตร โดยในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 จะมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาเปิดงานพร้อมการแสดงปาฐกถาพิเศษในงานนี้ด้วย

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน