พื้นที่โฆษณา

ในเดือนสิงหาคมถือเป็นเดือนแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช จัดงาน ‘MHeart สายโลหิต สายใจ เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ล้านซีซี’ วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ที่วาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช ชวนชาวโคราชร่วมใจทำความดี ร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อสำรองโลหิตให้โรงพยาบาลประจำจังหวัดใช้ตลอดปี 2563

วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณณัฏฐินีภรณ์  จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พลตำรวจตรี ภาณุ บูรณศิริ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พันเอกบัญชา เพ็งเหล็ง รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 21 พันตำรวจเอก กฤตยา เลาประสพวัฒนา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาและคุณชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด ร่วมงาน

นับเป็นครั้งแรกของเดอะมอลล์โคราชที่จัดงานบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตาแบบวิถีใหม่ New Normal ซึ่งเดอะมอลล์โคราชมีความห่วงใยและให้ความสำคัญเรื่อง ความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเป็นหัวใจหลัก โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยเชิงรุกขั้นสูงสุด แบบครอบคลุมทุกมิติ รวม 100 มาตรการที่เดอะมอลล์กรุ๊ปได้กำหนดไว้ สอดคล้องกับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากโครงการ AMAZING THAILAND SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (SHA) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และแนวทางนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อาทิ มาตรการคัดกรองเข้มงวด โดยตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมงานทุกคน มาตรการลดความแออัด เว้นระยะห่างของผู้ที่มาร่วมงานและจัดระยะห่างของเตียงรับบริจาคโลหิตแบบเว้นระยะขั้นต่ำ 1.5 เมตร เป็นต้น

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ ในนามจังหวัดนครราชสีมา รู้สึกขอบคุณคณะผู้จัดงาน ที่ได้จัดโครงการ  MHeart สายโลหิต สายใจ เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ล้านซีซี    เพื่อรวบรวมโลหิตสมทบให้กับสภากาชาด และโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี และในเดือนสิงหาคมนี้ได้เป็น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมทำความดี ล้วนมีจิตใจตั้งมั่น เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้  และต้องขอบคุณในความมุ่งมั่นแห่งปณิธานในการทำความดีที่เกิดขึ้น จากทุกภาคส่วน  ทั้งคณะผู้ดำเนินการจัดงาน  ผู้สนับสนุนการจัดงาน และผู้บริจาคโลหิตทุกท่านครับ”

ขณะที่นางณัฏฐินีภรณ์  จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเสริมว่า “เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นศูนย์กลางของการประสานงานระหว่างสภากาชาดไทย   เหล่ากาชาดจังหวัด   กิ่งกาชาดอำเภอ  และองค์กรภายนอก ให้สามารถสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยงานด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย  หรืองานด้านสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต  แก่ประชาชนในจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนและด้อยโอกาส อีกบทบาทสำคัญอีกประการของเหล่ากาชาดจังหวัด คือ งานรับบริจาคโลหิต  ดวงตา  และอวัยวะ  ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์และรณรงค์อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย  ซึ่งกำหนด รับบริจาคโลหิต เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาให้สามารถบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ  คือ  การออกหน่วยเพื่อรับบริจาคโลหิต ไปยังสถานศึกษา , บริษัท, เขตอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล, องค์กรภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด เพื่อบรรเทาการใช้โลหิตของจังหวัดนครราชสีมาและจัดหาโลหิตสำรองใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีต่อไปค่ะ”

ด้านนายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด กล่าวเสริมว่า “โครงการ “ MHeart สายโลหิต สายใจ ”  เป็นโครงการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือสังคมจัดหาโลหิตสำรอง  บรรเทาการจัดหาโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุส่งไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 20 ปี  นับตั้งแต่ปี 2543 จนถึงมิถุนายน 2563 โดยมียอดบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 167,638,433 ซีซี  ซึ่งการดำเนินโครงการในแต่ละปีนั้นจะสำเร็จลุล่วงมิได้หากขาดความร่วมมือร่วมใจ จากผู้มีจิตศรัทธาทุกหน่วยงาน  องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  ที่ร่วมบันทึกให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “ MHeart สายโลหิต สายใจ”  รณรงค์จัดหาโลหิตช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ด้วยการบริจาค และในครั้งต่อไปทางเดอะมอลล์โคราช ได้จัดงานบริจาคโลหิตขึ้น ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ครับ”

พิเศษ! สำหรับผู้บริจาคโลหิตภายในงานจะได้รับของระลึกเป็น หน้ากากผ้าหรือเจลแอลกฮอลล์หรือกระเป๋าผ้าจากโครงการ MHeart ฟรีทุกท่าน ให้การบริจาคโลหิตทุกหยดของเราเป็นหนึ่งใน 88 ล้านซีซี รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดินได้พร้อมกันในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ที่วาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage : The Mall Korat

ทีมข่าวMC.news.com รายงาน