พื้นที่โฆษณษา

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 63 ที่ผ่านมา นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.นครราชสีมา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ นำเสนอในช่วงปรึกษาหารือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภา เรื่องที่ 1 ค่าตอบแทนของประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครราชสีมาและทั่วประเทศ  เนื่องจากประธานชุมชน ทำหน้าที่ด้วยความจริงใจ เสียสละ และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ช่วยทำหน้าที่คัดกรองในเขตชุมชน  เป็นอาสาสมัครเข้าร่วมประชุมและแก้ไขปัญหากับเทศบาล และ อปท. โดยไม่มีค่าตอบแทน จึงขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ตั้งงบประมาณจ่ายค่าตอบแทนกับประธานชุมชนในเขตเทศบาลทุกเทศบาล จึงขอฝากท่านประธานเรียนฝากไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ช่วยพิจารณา

ส่วนการหารือเรื่องที่ 2 กรมทางหลวงได้มีการก่อสร้างถนนเลียบเมืองเพื่อแบ่งเบาการจราจร  ซึ่งมีช่วงหนึ่งบริเวณหน้า มทส. (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ประตู 1 เป็นทางสามแยก อยากให้กรมทางได้มีการปรับเป็นสี่แยก บังคับการเดินรถด้วยสัญญาณจราจรที่มีอยู่เดิมแล้ว  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการสัญจร เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอวิงวอนฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ช่วยช่วยดำเนินการแก้ไขด้วย

Cr:พรรคพลังประชารัฐ สำนักข่าวMC.news.com รายงาน

.