ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมประชาชนผู้ผลิตสินค้าสินค้าชุมชนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา” ณ โรงแรมสบายโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.เขตเมือง นครราชสีมา พร้อมข้าราช อบจ.และกลุ่มชาวบ้านเครือข่ายที่เป็ผู้ผลิตสิค้าโอท๊อป จำนวน 80 คน เข้าร่วมรับฟังโดยการอบรมให้ความรู้ถึงเรื่องการเพิ่มผลผลิตให้มีมูลค่าของสินค้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ในชุมชน otop และการนำสินค้าต่างๆมาจัดแสดง

Cr:ปชส อบจ.นครราชสีมา