วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผวจ.โคราช ได้ให้การต้อนรับ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ  รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร พร้อม คณะกรรมาธิการ ประกอบไปด้วย นายพรชัย อำนวยทรัพย์ นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายเกษม ศุภรานนท์ สส.เขต 1 นครราชสีมา นอกจากนั้นยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายวัชรพล โตมรศักดิ์ กับ นายสุชาติ ภิญโญ และนายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศลรวมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งตัวแทนปะชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาที่ดินทำกิน และการออกเอกสารสิทธิ์รวมทั้งหมดประมาณ 80 คน เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น

ในการนี้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.โคราชได้เรียกนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่เกิดปัญหา อธิเช่น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นครราชสีมา,ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา,ปฏิรูปที่ดินฯ, ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินฯ,ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา,เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาทุกเขต,ผอ.สำนักงานชลประธานที่13,สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา,พัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษญ์นครราชสีมา,ผบ.เรือนจำกลางนครราชสีมา,และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 มาเพื่อตอบข้อซักถามกรณีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวข้อง

นายเกษม ศุภรานนท์ สส.เขต 1 นครราชสีมา กล่าวถึงความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้ง แม้ตนจะเป็น สส.ในเขตเมือง แต่ในพื้นที่หลายตำบลยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีปัญหา เช่นที่ตำบลโพธิ์กลาง ตำบลหนองจะบก ตำบลหนองไผ่ล้อม  บางพื้นที่ประชาชนอยู่อาศัยยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ และที่อยู่อาศัยบางแห่งยังอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนกับที่ดินทหาร   จึงหวังว่าคณะกรรมมาธิการคณะนี้จะสามารถนำปัญหาดังกล่าวของประชาชน ไปแก้ไขให้เป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน โดยนายวัชรพล โตมรศักดิ์ นายสุชาติ ภิญโญ ต่างก็ได้อภิปรายถึงปัญหาในเขตเลือกตั้งของตนที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน

นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาองค์บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวตอนท้ายในการประชุมว่า  อยากทราบจุดประสงค์ของเดินทางมาศึกษาดูงานของคณะกรรมมาธิการฯชุดนี้ ว่ามาเพียงศึกษาดูงานเฉยๆ หรือมาเพื่อแก่ปัญหาให้กับประชาชนคนโคราชที่ได้รับความเดือดร้อนของประชาชนมานาน มีคณะกรรมการหลายชุดเดินทางมาตรวจสอบหาข้อมูลอยู่ในทุกสมัยรับข้อมูลไป แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ ปัญหาสำคัญก็คือหน่วยงานของทางราชการที่เกี่ยวกับอุทยาน หรือป่าสงวน และ สปก.ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ ยังไม่ทราบว่าพิกัดและพื้นที่ของตัวเองที่กำกับดูแลอยู่นั้นอยู่ตรงไหน จึงอยากจะขอให้หน่วยงานเหล่านี้ควรจะทราบข้อมูลชัดเจน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้

นายชูวิทย์ พิทักษพรพัลลภ ประธานในที่ประชุมกล่าว คณะกรรมมาธิการชุดนี้มีกรอบเวลาการทำงานแค่ 60 วัน ในการศึกษาดูงานปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ที่มีปัญหา ซึ่งวันนี้ได้รับฟังปัญหาจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และก็จะรับเรื่องร้องเรียนทั้งหมดไปพิจารณา เพื่อแก้ไขปัญหา และทุกเรื่องที่นำเสนอในที่ประชุมแห่งนี้ก็จะนำไปประมวลเพื่อส่งให้กับรัฐบาลในแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมาธิการได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน จากเจ้าหน้าที่ และตัวแทนประชาชน ใน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอเสิงสาง และอำเภอครบุรี ที่มีปัญหาที่ดินทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลาน ร่วมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยที่ผ่านมาพบว่าประชาชนประสบปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการถือครองที่ดิน  ปัญหาประชาชนบางกลุ่มบุกรุกที่ดินของรัฐที่มีสาเหตุมาจากความยากจนทำให้ประชาชนไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย  โดยภายหลังจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้แล้วคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎรจะได้นำข้อมูลเสนอรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน