นายเพชรเหล็ก ทองภูทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5นครราชสีมา นายเศรษฐวุฒิ  ทัตสุระ  ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา นายฐิติรัตน์   พงษ์พุทธรักษ์  นายกสมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดโครงการอบรมนักข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาด้วยสมาร์ทโฟน  โดยได้รับเกียรติจากนายธนิต  จิตละมัน ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

นายฐิติรัตน์   พงษ์พุทธรักษ์  นายกสมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมครั้งนี้ก็เพื่อ สร้างนักข่าวประจำพื้นที่ในต่างอำเภอ ให้สามารถเป็นนักข่าวมืออาชีพได้ และเพิ่มทักษะ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพให้กับนักข่าวประจำพื้นที่ต่างอำเภอให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่  26-30 มิถุนายน  2563  และในการอบรมครั้งนี้จะได้มีการฝึกปฏิบัติ  ณ  อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้ผู้อบรมได้ต่อยอดการนำเสนอข่าวในรูปแบบที่ได้อบรมมา  คือ การเขียนข่าวเป็น ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และสามารถตัดต่อให้เป็นภาพข่าวได้  และสามารถผลิตรายงานพิเศษได้ ให้หัวข้อ การท่องเที่ยววังน้ำเขียวโคราช

สันติ วงษาเกษ รายงานข่าว