วันที่  8 พฤษภาคม 2563  สภากาชาดไทย โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับสำนักงานจัดหารายได้ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผวจ.โคราช  ประธานในพิธี และ นาง ณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  นาย  ชนะ ธรณีทอง นายอำเภอเมืองนครราชสีมา  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ  ได้ร่วมกันมอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิต ฝ่าวิกฤต COVID-19 สำหรับผู้กักกันตนเองในที่พักเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ในพื้นที่ 3 ตำบล ประกอบไปด้วย ตำบลหนองระเวียง  ตำบลบ้านโพธิ์  และตำบลหนองกระทุ่ม

 โดยมี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีมอบเป็นจำนวนมาก  ตั้งแต่เวลา 16.00 น. คณะสภากาชาดไทยฯได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 40 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ อบต.หนองระเวียง หมู่ที่ 3  โดยมี ผู้รับซึ่งเป็นชาวบ้านหมู่ที่ 5, 6 ,7, 8 ,9, 10, 11   และได้เดินทางต่อมามอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 48 ราย ที่ศาลาวัดหนองบัว ต.บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 8  โดยมีผู้รับซึ่งเป็นชาวบ้านหมู่ที่ 1, 7,  9, และได้เดินทางมามอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 54 ราย   ณ ศาลาอเนกประสงค์ อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 ต.หนองกระทุ่ม โดยมีผู้รับซึ่งเป็นชาวบ้านหมู่ที่ 3, 5, 6, 7, 9  

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า  จังหวัดนครราชสีมาได้มีมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19    สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา ที่มาจาก 10  จังหวัด คือ 1.กทม. 2.ภูเก็ต 3.นนทบุรี 4.ยะลา 5.สมุทรปราการ 6.ชลบุรี 7.ปัตตานี 8.สงขลา 9.เชียงใหม่ และ 10.ปทุมธานี โดยมีมาตรการให้บุคคลเหล่านี้ได้ กักกันตนเองที่บ้าน( HQ) 14 วัน รวมทั้งขอให้แจ้งผู้นำชุมชน / อสม .เพื่อเฝ้าระวังอาการและวัดอุณหภูมิ หรือวัดไข้ หากไม่สามารถอยู่ HQ ในพื้นที่ได้  ให้ทางอำเภอสามารถส่งมา LQ ที่จังหวัดได้  

กรณีผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่มีความจำเป็นต้องมาปฏิบัติงาน  มาติดต่อราชการ หรืออื่น ๆ  ขอให้บันทึกรายงานที่หน่วยงานซึ่งไปติดต่อ หรือในพื้นที่นั้น ๆ  โดยต้องผ่านการคัดกรอง วัดอุณหภูมิและซักประวัติ  พร้อมแจ้งว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจะเดินทางต่อไปที่ใด  ซึ่งระหว่างที่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด

ในด้านการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนไม่มีอาหารไม่มีข้าวรับประทาน  จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการ “ครัวโคราชแบ่งปัน” โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิ โรงแรมให้ความร่วมมือนั้น แจกอาหารตามสถานที่ต่าง ๆ  ขอให้ประชาชนมารับข้าวกล่องเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ รวมทั้งแจ้งขอความช่วยเหลือความเดือดร้อนมาที่ สายด่วน 1567 ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครราชสีมา ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา ขอสื่อสารให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่ New Normal เพื่อร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ด้วยการ  “ล้างมือทั้งวัน กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 2 เมตร และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน” และ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อโคราช” จะช่วยให้ชาวโคราชเราผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน  โดยประชาชนสามารถ แจ้ง-สอบถาม มาที่สายด่วนโควิด-19โคราช  โทร. 08-1265-5604 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ  โทร 044-465011-4 ในเวลาราชการ และ inbox Facebook  “ศูนย์โควิด19 โคราช”

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน