พื้นที่โฆษณา

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายแพทย์นรินทร์รัตช์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และนพ.สุธนณัท สุเมธเชิงปรัชญา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน รวมทั้งการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19

 นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล  รอง ผวจ.โคราช กล่าวว่า โดยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  เริ่มมีการคัดกรองประชาชน สะสมมาตั่งแต่ วันที่ 3 ม.ค. – 8 พ.ค. 2563)มี จํานวนทั้งหมด 93,948 คน พบว่า มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ จํานวน  875 ราย (เก่า 855 + ใหม่ 20 ราย)  ไม่พบเชื้อ จํานวน 850 ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จํานวน 6 ราย พบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19 จํานวน 19 ราย  และไม่พบผู้ป่วย 10 วันติดต่อกัน หลังจากพบผู้ป่วยรายล่าสุด  วันนี้มีผู้ป่วยรักษาหาย เพิ่ม 1 ราย รวมทั้งสิ้น จํานวน 16 ราย  กลับบ้านแล้ว รวมจํานวน 16 ราย   มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ จํานวน  3 ราย  ที่ รพ.มหาราช 1, รพ.สูงเนิน 1, รพ.โชคชัย 1 ราย) ซึ่งรอผลการตรวจหาเชื้อซ้ำในวันที่ 10 พ.ค. นี้  หากไม่พบเชื้อโควิดก็จะหายจากโรคนี้ทั้งหมด โดยภาพรวมของผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นทั้ง 3 ราย

สำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ เข้าจังหวัดนครราชสีมา Local Quarantine จํานวน 5ราย (กัมพูชา3, เมียนมา 2)  ผู้เดินทางจาก State Quarantineเข้าจังหวัดนครราชสีมา เพื่อ(HQ) จํานวน 34ราย สาธารณรัฐเกาหลี 10 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์4 มัลดิฟ 3 พม่า 5 ไต้หวัน 3 เวียดนาม3 และ เยอรมนี,อเมริกา รัสเซีย เนเธอร์แลนด์ กัมพูชา ลาว ประเทศละ 1 รายรายใหม่ เวียดนาม3)    และจากข้อมูลโปรแกรม COVID 19 KORAT พบว่ามีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา รายงานจาก 32 อําเภอ รวม 55,955 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันจํานวน 49,654 ราย ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจํานวน 6,301 ราย

นายแพทย์นรินทร์รัตช์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้มีมาตรการดําเนินงานเฝ้าระวังโรคโควิด19 สําหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา ที่มาจาก 10 จังหวัดคือ 1.กทม. 2.ภูเก็ต 3.นนทบุรี 4.ยะลา 5.สมุทรปราการ 6.ชลบุรี 7.ปัตตานี 8.สงขลา 9.เชียงใหม่ และ 10.ปทุมธานี โดยมีมาตรการให้ บุคคลเหล่านี้ได้กักกันตัวเองที่บ้าน( HQ) 14 วัน รวมทั้งขอให้ แจ้งผู้นําชุมชน อสม.เพื่อเฝ้าระวังอาการ และวัดอุณหภูมิหรือวัดไข้ หากไม่สามารถอยู่HQในพื้นที่ได้ ให้ทางอําเภอสามารถส่งมา LQ ที่จังหวัดได้

“กรณีผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ มีความจําเป็นต้องมาปฏิบัติงาน มาติดต่อราชการ หรืออื่นๆ ขอให้บันทึกรายงานที่หน่วยงานซึ่งไปติดต่อ หรือในพื้นที่นั้นๆ โดยต้องผ่านการคัดกรอง  วัดอุณหภูมิและซักประวัติ พร้อมแจ้งว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจะเดินทางต่อไปที่ใด ซึ่งระหว่างที่ อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ชาวภูเก็ตที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 269 ราย นั้น บางส่วนได้มีการกักตัวเองและคัดกรองมาจากจังหวัดภูเก็ตแล้ว แต่ทางจังหวัดได้จัดส่ง อสม.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด”นายแพทย์สาธารณสุขกล่าว

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก  ปชส.นม. ทีมข่าว MC.news.com รายงาน