ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะเดินทางมาที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Smart Farming 47 Aggie by STI, ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจังหวัด ที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นสร้างสรรค์กิจกรรมให้เป็นโครงการที่ช่วยยกระดับวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี และ วิทยาลัยประมง 47 แห่งรวมกันทั่วประเทศ ให้มีการเรียนการสอน ให้มีความน่าสนใจ โดดเด่น และมีองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อทำการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และอื่นๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าการผลักดันโครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI, เข้าเป็นนโยบายของรัฐบาล เพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์แก่สถาบันการศึกษาแก่วิทยาการเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมงทั้ง 47 แห่ง โดยให้นโยบายผ่านการจัดกิจกรรมประกอบไปด้วย การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการน้ำให้มีใช้ตลอดทั้งปี กับโครงการต้นแบบแก้มลิงพวง ที่ประสบผลสำเร็จมาแล้วที่จังหวัดบุรีรัมย์ อันจะเป็นการสร้างคน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ซึ่งใครๆก็เรียนได้ไม่ว่าอายุ 17 หรือ 70 ปี ก็สามารถเรียนรู้การเกษตรที่ทันสมัย มีรายได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเรียน มีความสุขตั้งแต่วันแรกที่ลงมือทำ

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว MC.news