พื้นที่โฆษณา

ร้อยตรีหญิง  ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายอนุวัฒน์  คณาจันทร์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เดินทางพร้อมหัวหน้าส่วนรายการและบุคลากร สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ออกตรวจเยี่ยม พร้อมติดตามภารกิจในเรื่องของการทดลองสอนในรูป แบบ ออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด – 19 ระบาดทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนตามปกติได้ จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ที่ปัจจุบันมีมากกว่า 30,000 คน

พื้นที่โฆษณา

 โดยในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีโรงเรียนที่เป็นแม่ข่ายนำร่องอยู่ 2 แห่ง คือ กลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 1 ณ โรงเรียนครบุรี อ.ครบุรี และ กลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 2 ณ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อ.สีคิ้ว พร้อมกันนี้ นายอนุวัฒน์ฯ รองนายก อบจ. ยังได้สำรวจพื้นที่อาคาร อาคารประกอบ ห้องสุขา รวมถึงรอบบริเวณโรงเรียน ในส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง ซ่อมแซม ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อนำเสนอขออนุมัติงบในการดำเนินการต่อ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ นายก อบจ.นครราชสีมา ต่อไป

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน