กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ การค้ายุคใหม่ หรือ NEC ส่งตัวแทน 20สุดยอดฑูตพาณิชย์ จาก 20ประเทศจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการค้าในแต่ละประเทศ ลงพื้นที่สัญจรที่โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์แกรนด์โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา ตั้งโต๊ะให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการท้องถิ่นกว่า 200 รายที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ด้วยกิจกรรมให้การปรึกษาเชิงลึกแบบตัวต่อตัว เพื่อช่วยพยุงและผลักดันให้สามารถทำการค้าระหว่างประเทศ และเพิ่มยอดส่งออกของไทยให้มากขึ้นอีกด้วย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มุ่งเน้นยกระดับบริการภาครัฐด้วยนโยบาย Sharing Economy หรือเศรษฐกิจแบ่งปัน เพื่อผลักดันผู้ประกอบการจากLocal สู่ Global ให้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยใช้หลักแนวคิดเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกร่วมกัน ทลายเส้นแบ่งประเภทธุรกิจ ขนาดธุรกิจ กลุ้มพื้นที่เป็นต้น ซึ่งก็ถือว่าเป็นการช่วยประชาชนทุกคนในประเทศไทย สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศ ได้พบปะกับผู้ที่มีศักยภาพในการทำการค้าระหว่างประเทศ ที่พร้อมจะพากันเดินหนาไปสู่โลกของการค้ายุคใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เข้าสู่ระดับโลกในอนาคต

ทางด้านนายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผอ.สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ กล่าวว่า ภายใต้การดำเนินงานของกรมฯในการปูพรมลงพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มโอกาสและเร่งพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการทั่วประเทศ ให้เกิดความรู้ เพิ่มศักยภาพการค้าขายระหว่างประเทศอย่างจริงจัง เนื่องจากกรมได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการปรับตัวและพัฒนาองค์ความรู้แนวใหม่ ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว MC.news