เวลา 10.45 น.วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยนายสุรศิษฐ์  อินทกรอุดม  นายอำเภอสูงเนิน  ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยเชื้อโควิด-19 เพิ่ม เป็น 14 ราย จึงมีมาตรการเพิ่มเติมออกมาตรการสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แก่งวังเณร  และแก่งวังคาวบอย  ม.2  และ ม.3 ต.มะเกลือเก่า  อ.สูงเนิน  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 2  ใน 5 สถานที่ ที่ทางจังหวัดนครราชสีมา สั่งปิดเพิ่มเติม  จากการตรวจสอบพบว่าร้านค้าต่างๆให้ความร่วมมือปิดการจำหน่ายสินค้า ทุกร้านค้า รวมทั้งปิดป้ายประกาศห้ามลงเล่นน้ำในบริเวณดังกล่าวตามมาตรการของทางจังหวัด

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของของไวรัสโควิด-19 ได้ใช้อำนาจตามความในมาตรา25(1) แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวได้แก่ 1.แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแก่งวังเณร ม.2 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน  2.แหล่งท่องเที่ยงทางธรรมชาติ แก่งวังคาวบอย  ม.3  ต.มะเกลือเก่า  อ.สูงเนิน  3.แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท่าไทรลานหิน  ม.3  ต.สูงเนิน  อ.สูงเนิน  4.เขื่อนกุดหิน  ม.8  ต.โคราช  อ.สูงเนิน 

และ  5.แหล่งท่องเที่ยงทางธรรมชาติ  น้ำผุด  ม.16  ต.หมูสี  อ.ปากช่อง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ประกาศ ณ วันที่ 28 มีค.2563 ขณะเดียวกันยังได้สั่งการให้นายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยงทางน้ำทุกแห่ง และประกาศสั่งปิดทันทีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

Cr   สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา