วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3 เดินทางไปตรวจเยี่ยม และตรวจ แนะนำ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด คัดกรอง การเดินทางของประชาชน ณ จุดตรวจบูรณาการร่วม ศูนย์บริการทางหลวง เขตพื้นที่ สภ.กลางดง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ พื้นที่  – สภ.กลางดง-จนท.ตำรวจทางหลวง-จนท.ฝ่ายปกครอง,-จนท.สาธารณสุข ,-จนท.ขนส่ง และหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ้น ในพื้นที่ทำหน้าที่เรียกตรวจยานพาหนะ และบุคคล พร้อมทั้งดำเนินการ เรียกสุ่มตรวจวัดไข้ ประชาชน ที่อยู่ระหว่างการเดินทาง     

ในเบื้องต้น ขณะทำสุ่มตรวจ ยังไม่มีการตรวจพบประชาชนที่มีไข้สูง หรือบุคคลกลุ่มเสี่ยง แต่อย่างใด พร้อมกันนี้ จึงได้ให้ คำแนะนำ ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ให้ดำเนินการเพิ่มเติม โดยขอความร่วมมือประชาชน ที่อยู่ระหว่างการเดินทาง ได้งดเว้นการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ หรือ เขตจังหวัด ในช่วงนี้ พร้อมทั้งมีการ รณรงค์ประชา สัมพันธ์ ให้คำแนะนำ ประชาชน ผู้ที่เดินทาง. ได้มีการมาตรการ และระมัดระวัง ในป้องกันตนเอง  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด หรือ ติดเชื้อ โดยเน้นย้ำ – ให้มีการสวมหน้ากากอนามัย,-  ล้างมือให้บ่อยครั้ง – ให้มีการ เว้น ระยะห่างระหว่างบุคคล ในทางสังคม ให้เกิดความปลอดภัย อย่างน้อย 1-2 เมตร (social distancing) ทั้งตัวประชาชน และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

นอกจากนั้นหากมีการ ตรวจพบผู้ติดเชื้อ หรือ บุคคลกลุ่มเสี่ยง ก็มีการสอบสวนโรค และให้ปฏิบัติไปตาม ขั้นตอนตามมาตรการป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อ เชื้อไวรัสไข้หวัด โคโรน่า (Covid 19) ตามที่ทางฝ่าย สาธารณสุขได้กำหนด อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน