ตามที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ประทานพระวโรกาสให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ( นายเทวัญ ลิปตพัลลภ )  ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าเฝ้า ในโอกาสที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงโปรดให้ไวยาวัจกร จัดกัปปิยกัณฑ์เท่าจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เป็นทุนประเดิมสำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จัดหาหน้ากากอนามัย ประทานแก่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ

ล่าสุด  วันนี้ 28 มีนาคม 63 ที่วัดสระแก้ว  อ.เมือง จ.นครราชสีมา   พระครูปริยัติรัตนวิชัย เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว  ได้นำหน้ากากอนามัย ที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานมาให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้พระภิกษุสงฆ สามเณร ได้สวมใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยแจกจ่ายให้กับพระภิกษุสามเณร ที่อาศัยอยู่ภายวัดสระแก้ว ซึ่งมีทั้งสิ้นกว่า 20 รูป   โดย พระครูปริยัติรัตนวิชัย เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว  เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า โดยที่วัดบึง (พระอารามหลวง ) ได้นำหน้ากากอนามัย ที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานมาให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ได้สวมใส่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  เนื่องจากวัดสระแก้วแห่งนี้มีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำวัดอยู่เป็นจำนวนหลายรูป  และมีการประกอบศาสนกิจร่วมกันอยู่เป็นประจำ  นอกจากนี้ยังต้องพบปะกับญาติโยมที่คอยใส่บาตรทุกวัน  ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  จึงได้นำหน้ากากอนามัยมาถวาย

พระครูปริยัติรัตนวิชัย ยังเปิดเผยอีกว่านอกจากได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับพระภิกษุ สามเณร ภายในวัดแล้ว ยังได้มีการให้ความรู้ในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัย   ยังได้มีการแนะนำเน้นให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ปิดปากจมูกด้วย กระดาษทิชชูทุกครั้งที่ ไอจาม หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัยโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ อยู่ห่างจากคนอื่นไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หรือ 1-2 ช่วงแขน ใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด   แยกของใช้  ส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น  รวมทั้ง ให้แยกทำ ความสะอาด แยกแก้วน้ำดื่มเฉพาะด้วย

ทีมข่าว MC.news.com รายงานข่าว