วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563 นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยนายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน  พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และกำลังเจ้าหน้าที่ อส.และทหาร กอ.รมน. ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อควบคุมราคาการจำหน่ายไข่ไก่ให้อยู่ในราคาที่ไม่สูงเกินจริง หลังมีประชาชนร้องเรียน  โดยได้ลงพื้นที่ที่จุดจำหน่ายเนื้อสด และจำหน่ายไข่ไก่ของผู้ประกอบการรายหนึ่ง ย่านถนนอัษฏางค์ เขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบว่ายังจำหน่ายราคาไข่ไก่ในราคาที่เหมาะสม โดยไข่ไก่เบอร์ 0 ราคาแผงละ 129 บาท ไข่ไก่เบอร์ 1 แผงละ 120 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2 แผงละ 114 บาท ไข่ไก่เบอร์ 3 แผงละ 105 บาท และไข่ไก่เบอร์ 4 แผงละ 96 บาท  แต่มีการจำกัดให้ประชาชนซื้อได้เพียงคนละ 1 แผงเท่านั้น

กำลังเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจการจำหน่ายไข่ไก่ ที่ตลาดเทศบาล 4 พบว่า มีการจำหน่ายไข่ไก่ในราคา ฟองละ 4.5-5.5 บาท ซึ่งสูงเกินจริง จึงได้ให้คำแนะนำตักเตือนแก่พ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายไข่ไก่ในราคาที่สูงเกินจริงรายดังกล่าว เนื่องจากหากดำเนินคดีจะมีโทษฐานความผิดตามมาตรา 28 (ไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า/บริการ)และมาตรา29 (ขายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควร)โทษตามมาตรา40,41 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ค้ากำไรเกินควรมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท

นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยว่า จากการสำรวจภายในตลาดสดขายปลีกราคาไข่ไก่พบว่ามีการจำหน่ายในราคาที่สูง ไข่ไก่เบอร์ 0 จำนวน ราคาฟองละ 5.5 บาท หรือ ถุงละ 55 บาท / 10 ลูก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำแก่บรรดาพ่อค้าแม่ค้า ถึงข้อกฎหมายที่จะถูกลงโทษหากถูกจับกุมดำเนินคดี ซึ่งหากตรวจสอบพบอีกครั้ง ยังขายเกินราคาจะถูกดำเนินคดีทันที ทั้งนี้ทางจังหวัดจะทำการประชุมหารือกับผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่ถึงมาตรการและการควบคุมราคาไข่ไก่หน้าฟาร์ม ให้อยู่ในราคาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้มีการขายไข่ไก่ในราคาที่สูงเกินจริง เอาเปรียบประชาชนในช่วงนี้ และขอยืนยันว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องกักตุนสินค้าโดยเฉพาะไข่ไก่ เนื่องจากในจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอน

Cr: ปชส.นม ทีมข่าว MC.news.com นำรายงาน