เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.นางสาวสุดาวรรณ-นางสาววีรียา หวังศุภกิจโกศล ผู้บริหารบริษัทในเครือเอี่ยมเฮง กรุ๊ป พร้อมสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เอี่ยมเฮง ร่วมมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ เจลล้างมือ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมี ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ทีมข่าว MC. news.com รายงาน