วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ.ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาลนครนครราชสีมา  นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จัดขึ้นโดยนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  มีเป้าหมายให้ประชาชนในเขตเมืองได้รับทราบแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค “โควิด-19” หรือไข้หวัดโคโรน่า  และนำไปใช้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามในการรักษาสุขภาพให้ปลอดโรคภัยไข้เจ็บ  พร้อม ได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 30,000 ชิ้น แด่พระภิกษุสงฆ์ และมอบให้กับโรงพยาบาล  หน่วยบริการสาธารณสุข  ผู้นำ 90 ชุมชนในเขตเทศบาล  สถานศึกษา  สถานประกอบการ  ตลาด และสถานีขนส่ง

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า  ในประเทศไทยมีโรงงานที่ผลิตหน้ากากอนามัย จำนวนทั้งสิ้น  11 โรงงาน  มีกำลังการผลิตโรงงานละ 1.2 ล้านชิ้น  ซึ่งรัฐบาลสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เข้าไปควบคุมดูแลการจำหน่ายหน้ากากอนามัยของแต่ละโรงงานแล้ว เพื่อไม่ให้มีการฉวยโอกาสกักตุนหน้ากากอนามัย แต่จากการตรวจสอบพบว่า หน้ากากอนามัย ก็ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

 ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าขึ้นใช้เอง  ถือเป็นอีกช่องทางในการป้องกันปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย  ภาครัฐจึงเตรียมเดินหน้าโครงการผลิตหน้ากากอนามัย  โดยจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ผลิตหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่  ซึ่งภาครัฐจะเป็นผู้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ 

ส่วนความคืบหน้าในการเตรียมรับมือแรงงานชาวไทย ที่เดินทางกลับประเทศจากพื้นที่เสี่ยง ได้มีการหารือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยทางกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงว่า แรงงานเหล่านี้บางส่วนได้ทยอยเดินทางกลับมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ซึ่งเกินกว่า 14 วันแล้ว  และยังไม่มีรายงานการป่วย ก็แสดงว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้ติดเชื้อ 

อย่างไรก็ตาม ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทย อย่าได้รังเกียจแรงงานไทย เหล่านี้ เพราะเป็นคนไทยด้วยกัน  และที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้ ก็ไม่ได้หมายความว่า ไปติดเชื้อ หรือไม่ติดเชื้อโควิด-19  อย่าไปสันนิษฐานเอาเอง  ซึ่งทางรัฐบาลก็มีมาตรการกำกับดูแลในเรื่องนี้อยู่แล้ว  ซึ่งถ้ากลุ่มนี้ผ่านการคัดกรอง 14 วัน ไม่แสดงอาการใดๆ  ก็แสดงว่าไม่ได้มีเชื้อติดมา แต่ก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองเป็นหลัก อย่าไปในแหล่งชุมชน หรืออย่าไปใกล้คนที่มีอาการไอจาม  พยายามล้างมือบ่อยๆ ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โรคภัยต่างๆ ก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้ นายเทวัญฯ กล่าว

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน